Pin It

Aceste urme, ultimele din categoria urmelor secundare, sunt rezultatul tragerii cu teava lipits de obiectul in care se trage. Aceasts urms poate reprezenta conturul complet al gurii tevii sau numai o parte a acesteia, iar in unele cazuri pot fi imprimate si unele piese din apropierea gurii tevii sau montate in fats (vârful superior al vergelei, a doua teavs la armele de vânstoare, amortizor, recuperator de recul, ascunzstor de flacsrs, etc.).

            Orificiul de intrare, in cazul tragerii cu gura tevii lipits de obiect, este mai mare decât cel de iesire. Marginile orificiului vor fi zdrentuite, cu rupturi orientate spre directia de tragere, contrar regulii - adics in directia de unde a venit glontele. Datorits presiunii mari si faptului cs gazele nu au alts iesire decât inspre inapoi, acestea vor crea sfârtecsri, sfacelsri ale tesutului cutanat sau franjursri ale csror margini vor fi indreptate invers cu directia de miscare a proiectilului.

            Gura tevii va creea asa numitul “inel de contuzie”. Datorits reculului, gura tevii se retrage; revenind loveste tesutul cutanat provocând deshidratarea suprafetei lovite, datorits temperaturii ridicate.

            Imprimarea gurii tevii va fi totals sau partials in functie de unghiul sub care a fost sprijinits teava de obiect:

            - imprimarea totals este aceea in care toate psrtile proeminente ale tevii sunt atât de bine imprimate pe piele, incât permit recunoasterea conturului acesteia;

            - imprimarea poate avea aspect de “semiluns”, când unghiul sub care s-a sprijinit teava a fost mai mic de 90°.

            Dacs urmele principale au fost definite ca fiind un rezultat al actiunii pieselor si mecanismelor armei asupra elementelor cartutului si al actiunii proiectilului in timpul zborului ssu pe traiectorie asupra diverselor obiecte intâlnite in cale, urmele secundare, in lumina celor expuse mai sus, sunt rezultatul factorilor suplimentari ai impuscsturii (presiunea gazelor, temperatura acestora, flacsra, arderea incomplets a pulberii, etc.).