Pin It

Pot fi menţionate mai multe cauze. Grupîndu-le în categorii putem vorbi despre cauzele:

  • cu caracter social-economic - în condiţiile unei economii totalitare socialiste: lipsa unei evidenţe stricte, centralizarea puterii economice, erori administrative în selectarea şi promovarea cadrelor, dezvoltarea sectorului tenebru în economie etc; în condiţiile actuale: lipsa unui control strict în conformitate cu legislaţia a activităţii structurilor economice comerciale, private, existenţa unor goluri legislative, care permit dezvoltarea economiei tenebre, infiltrarea în aceasta a elementului criminal, diferenţierea vădită materială, neîncadrarea în cîmpul muncii a unui procent sporit al populaţiei etc;
  • cu caracter politic şi de drept - instabilitatea politică, promovarea de unele grupări a unor idei cu caracter discriminatoriu, lipsa unui instrument statal de control al respectării legislaţiei în vigoare şi chiar insuficienţa aparatului legislativ, competenţa profesională joasă a multor specialişti din domeniul jurisprudenţei, asigurarea insuficientă cu mijloace tehnice (transport, armament) şi cu tehnici (metode strategice şi tactice, consultanţi calificaţi) a organelor a căror menire e lupta cu criminalitatea organizată, remunerarea joasă a lucrătorilor din poliţie, anchetă, iar în rezultat - plecarea celor mai buni specialişti în structurile comerciale, private, corupţia unor funcţionari de stat, etc;
  • cu caracter psihologic - manifestările agresive înascute sau învatate, violenţa de diverse forme, motivaţia greşită, acordul cu valorile şi normele cu caracter antisocial, tendinţa de a-şi asigura o bunăstare fără un aport cu caracter social pozitiv, dorinţa de afirmare a unui statut înalt prin intermediul a diferitor mijloace nelegale etc., cu configuraţie psiho-socială - împartasirea aceloraşi interese criminale, necesitatea unirii în scopul realizării unei activităţi criminale complexe, convingeri, interese şi orientări antisociale comune.