Pin It

Legalitatea este atributul existenţei şi dezvoltării unei societăţi organizate şi democratice. Ea este necesară pentru asigurarea libertăţilor şi realizarea drepturilor cetăţenilor, exercitarea democraţiei, constituirea şi funcţionarea societăţii civile, formarea şi activitatea raţională a aparatului de stat. Legalitatea este obligatorie pentru toate elementele mecanismului statal (organele statale, autorităţile publice, funcţionarii publici), pentru societatea civică (asociaţiile obşteşti, organizaţiile religioase, presa independentă) şi pentru toţi cetăţenii. În literatura juridică legalitatea, deseori, este interpretată ca fiind executarea nestrămutată a cadrului legal şi a actelor normative subordonate legii de către toate organele statale şi cele nestatale, persoanele cu funcţii de răspundere şi cetăţeni.

Legalitatea trebuie interpretată şi percepută într‑un mod mai larg, ea trebuie să cuprindă şi referinţele conţinutului cadrului legal, calitatea lui.

Ca un regulator specific al relaţiilor sociale, norma juridică trebuie să corespundă nivelului existent de dezvoltare economică a societăţii, de maturitatea organizatorică, de cultură, inclusiv celei juridice. Cadrul juridic trebuie să fie un mijloc de legalizare a dreptului statului pentru interesele societăţii şi cetăţenilor. Dacă administraţia de stat aplică norme juridice necalitative care pot provoca subiectivismul şi voluntarismul, dacă demnitarii care aplică aceste norme juridice din cauza lipsei de profesionalism admit acţiuni ilegale şi inoportune, aceasta lezează eficacitatea activităţii lor, autoritatea statului şi, principalul, că aduce un mare prejudiciu cetăţenilor, unităţilor administrativ–teritoriale şi statului, în general.

Însă cea mai importantă latură a legalităţii este dezvăluită prin definirea ei ca regim de corelaţie a persoanelor fizice şi juridice cu subiecţii puterii, care favorizează realizarea drepturilor şi intereselor legitime a persoanei, formării şi dezvoltării societăţii civice, activităţii rodnice a mecanismului statal.

Un asemenea regim este necesar în toate sferele vieţii sociale, însă o importanţă deosebită îl are în sistemul corelaţiilor dintre subiecţii administrării publice, dintre ele şi cetăţeni, dintre organele administraţiei publice şi organele nestatale.

Deci, legalitatea este existenţa unui cadru juridic calitativ şi suficient pentru administrarea eficientă, protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanei, atitudinea profesionistă şi conştiincioasă de aplicare a acestui cadru juridic.

Legalitatea trebuie privită la nivel de stat ca legalitate statală, care include nivelul legalităţii în fiecare verigă a puterii legislativă, executivă, judecătorească. Nivelul legalităţii statale depinde, în primul rînd, de legalitatea activităţii executive şi de dispoziţie.

Asigurarea legalităţii în cadrul verigii puterii executive are drept scop:

  1. administrarea legală şi oportună în toate domeniile şi sferele;
  2. protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice şi juridice;
  3. minimizarea abuzurilor de serviciu din partea administratorilor prin care sînt afectate drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale celor administraţi.