Pin It

Regimul legalităţii este unul general pentru toate sferele construcţiei statale, pentru toate organizaţiile şi pentru toţi cetăţenii, pentru ramurile dreptului. Bineînţeles că în activitatea administraţiei de stat regimul legalităţii are un şi particularităţile sale specifice.

Asigurarea legalităţii presupune şi existenţa unui sistem de garanţii ale ei. Printre ele se regăsesc: a) condiţiile generale de asigurare a legalităţii şi b) condiţiile speciale.

Printre condiţiile generale de asigurare a legalităţii evidenţiem pe cele politice, economice, organizatorice, ideologice, juridice. Printre condiţiile generale de asigurare a legalităţii, un rol deosebit îi revine cadrului juridic (premisele juridice). Este vorba, în primul rînd, de calitatea legilor, de existenţa unui mecanism procesual adecvat.

Condiţiile speciale de asigurare a legalităţii sînt controlul şi constrîngerea.