Pin It

Indicatorii bilanţieri prin care sunt grupate şi generalizate elementele de activ şi pasiv poartă denumirea de posturi de bilanţ. Fiecare element de activ şi pasiv constituie, după caz, un post de activ sau pasiv. La rândul lor posturile sunt grupate şi  sistematizate în capitole şi grupe de activ şi respectiv de pasiv.

În cadrul activului, posturile sunt grupate în funcţie de modul de valorificare şi gradul de lichiditate. Aşezarea posturilor în activul bilanţului este cea inversă lichidităţii activelor, începând cu cele mai puţin lichide şi terminând cu mijloacele băneşti care îmbracă forma de bani lichizi.

Bilanţul contabil conţine cinci capitole, dintre care două sunt în active, iar trei în pasiv.

În cadrul pasivului, posturile sunt grupate în funcţie de căile de formare a surselor de finanţare şi gradul lor de exigibilitate.

Bilanţul contabil la ____________

(lei)

Nr. n.s.

ACTIV

Nr. n.s.

PASIV

1

Active pe termen lung

 

3

 

Capitalul propriu

 

1.1

Active nemateriale

 

3.1

Capital statutar şi suplimentar

 

 

Active nemateriale

 

 

Capital statutar

 

 

Amortizarea activelor nemateriale

 

 

Capital suplimentar

 

 

Valoarea de bilanţ a activelor nemateriale

 

 

Capital nevărsat

 

1.2

Active materiale pe termen lung

 

 

Capital retras

 

 

Active materiale în curs de execuţie

 

3.2

Rezerve

 

 

Terenuri

 

 

Rezerve stabilite de legislaţie

 

 

Mijloacele fixe

 

 

Rezerve prevăzute de statut

 

 

Resurse naturale

 

 

Alte rezerve

 

 

Uzura şi epuizarea activelor materiale pe termen lung

 

3.3

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)

 

 

Valoarea de bilanţ a activelor materiale pe termen lung

 

 

Corectarea rezultatelor perioadelor precedente

 

1.3

Active financiare pe termen lung

 

 

Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenţi

 

 

Investiţii pe termen lung în părţi nelegate

 

 

Profitul net (pierderea) al perioadei de gestiune

 

 

Investiţii pe termen lung în părţi legate

 

 

Profit utilizat al anului de gestiune

 

 

Modificarea valorii investiţiilor pe termen lung

 

3.4

Capital secundar

 

 

Creanţe pe termen lung

 

 

Diferenţe din reevaluarea activelor pe termen lung

 

 

Active amânate privind impozitul pe venit

 

 

Subvenţii

 

 

Avansuri acordate

 

 

Datorii pe termen lung

 

 

 

 

 

Total capitolul 3

 

 

Total capitolul 1

 

4

Datorii pe termen lung

 

1.4

Alte active pe termen lung

 

4.1

Datorii financiare pe termen lung

 

2

Active curente

 

 

Împrumuturi pe termen lung

 

2.1

Stocuri de mărfuri şi materiale

 

 

Alte datorii financiare pe termen lung

 

 

Materiale

 

4.2

Datorii pe termen lung calculate

 

 

Animale la creştere şi îngrăşat

 

 

Datorii de arendă pe termen lung

 

 

Obiecte mică valoare şi scurtă durată

 

 

Venituri anticipate pe termen lung

 

 

Producţia în curs de execuţie

 

 

Finanţări şi încasări cu destinaţie specială                         

 

 

Produse

 

 

Avansuri primite

 

 

Mărfuri

 

 

Datorii amânate privind impozitul pe venit

 

2.2

Creanţe pe termen scurt

 

 

Alte datorii pe termen lung calculate

 

 

   

 

Total capitolul 4

 

 

Creanţe aferente facturilor comerciale

 

5.

Datoriile te termen scurt

 

 

Corecţii la datorii dubioase

 

5.1

Datorii financiare pe termen scurt

 

 

Creanţe ale părţilor legate

 

 

Credite bancare pe termen scurt

 

 

Avansuri acordate

 

 

Împrumuturi pe termen scurt

 

 

Creanţe privind decontărilor cu bugetul

 

 

Cota curentă a datoriilor pe termen lung

 

 

Taxa pe valoare adăugată de recuperat

 

 

Alte datorii financiare pe termen scurt

 

 

Creanţe ale personalului

 

5.2

Datorii comerciale pe termen scurt

 

 

Creanţe privind veniturile calculate

 

 

Datorii privind facturile comerciale

 

 

Alte creanţe pe termen scurt

 

 

Datorii faţă de părţile legate

 

2.3

Investiţii pe termen scurt

 

 

Avansuri primite

 

 

Investiţii pe termen scurt în părţile nelegate

 

5.3

Datorii pe termen scurt calculate

 

 

Investiţii pe termen scurt în părţile legate

 

 

Datorii privind retribuirea muncii

 

 

Diminuarea valorii investiţiilor pe termen scurt

 

 

Datorii faţă de personal privind alte operaţii

 

2.4

Mijloace băneşti

 

 

Datorii privind asigurările

 

 

Casa

 

 

Datorii privind decontările cu bugetul

 

 

Cont de decontare

 

 

Datorii preliminare

 

 

Cont valutar

 

 

Datorii privind plăţile extrabugetare

 

 

Alte mijloace băneşti

 

 

Datorii faţă de fondatori şi alţi participanţi

 

2.5

Alte active curente

 

 

Rezerve pentru cheltuieli şi plăţi preliminare

 

 

Total capitolul 2

 

 

Alte datorii pe termen scurt

 

 

 

 

 

Total capitolul 5

 

 

TOTAL GENERAL  -ACTIV

 

 

TOTALGENERAL  - PASIV