Pin It

Conturile se deschid pentru fiecare element patrimonial. În funcţie de conţinutul economic al fiecărui element component al patrimoniului şi în raport cu bilanţul contabil se deosebesc două grupe de conturi: conturi de activ – destinate pentru evidenţa activelor întreprinderii şi conturi de pasiv – destinate pentru evidenţa pasivelor întreprinderii.

Conturile de activ reflectă existenţele şi mişcările bunurilor economice, ca elemente evidenţiate în activul bilanţului.  Ele îşi încep funcţiunea prin debitare şi se debitează cu existenţele iniţiale preluate din activul bilanţului care devin pentru cont solduri iniţiale debitoare. După ce s-au înscris soldurile iniţiale în conturi, s-a pus problema părţii contului în care se vor înregistra cele două categorii de modificări ale elementelor patrimoniale, respectiv creşteri şi micşorări. Pentru a se adăuga la soldurile iniţiale, majorările elementelor patrimoniale se trec de aceiaşi parte cu acestea şi anume în debitul conturilor de activ. În creditul conturilor de activ se înregistrează micşorarea elementelor patrimoniale de activ.  Soldul final de determină după relaţia:

Sold final debitor = Sold iniţial debitor + Rulaj debitor – Rulaj creditor

Conturile de pasiv înregistrează existenţele şi mişcările surselor de intrare a bunurilor economice, ca elemente reprezentate de pasivul bilanţului. Ele îşi încep funcţiunea prin creditare şi se creditează cu existenţele iniţiale preluate din pasivul bilanţului, care devin pentru cont solduri iniţiale creditoare. Se creditează conturile de pasiv cu majorările elementelor de pasiv şi se debitează cu micşorarea elementelor patrimoniale de pasiv. Soldul final se determină după relaţia:

Regulile de funcţionare a conturilor:

  1. Toate conturile de activ dispun soldul iniţial în debit, iar conturile de pasiv au soldul iniţial în credit, mărimea cărora trebuie să coincidă cu soldul final al conturilor respective din perioada precedentă.
  2. Toate conturile de activ înregistrează în debit creşterile (intrările) elementelor de activ, iar toate conturile de pasiv înregistrează în credit creşterile (intrările) elementelor de pasiv.
  3. Toate conturile de activ înregistrează în credit micşorările elementelor de activ, iar conturile de pasiv înregistrează în debit micşorările (ieşirile) elementelor de pasiv.
  4. Toate conturile de activ au totdeauna sold final debitor, iar toate conturile de pasiv au totdeauna sold final creditor.