Pin It

Pentru organizarea contabilităţii veniturilor sunt prevăzute conturile clasei a 6 „Venituri” destinate generalizării informaţiei privind veniturile obţinute din activităţile operaţională şi neoperaţională.

Conturile din această clasă sunt conturi de pasiv. În creditul acestor conturi se înregistrează în cursul perioadei de gestiune cu total cumulativ de la începutul anului sumele veniturilor constatate în conformitate cu prevederile standardelor naţionale de contabilitate corespunzătoare, iar în debit – trecerea la finele anului de gestiune a veniturilor acumulate la contul de rezultate financiare.

La întocmirea rapoartelor financiare trimestriale rulajele creditoare ale conturilor de venituri se înregistrează în raportul privind rezultatele financiare în posturile corespunzătoare. Rezultatele financiare pe fiecare trimestru se determină prin calcul, fără întocmirea formulelor contabile. La finele anului de gestiune conturile acestei clase se închid prin trecerea veniturilor acumulate la contul 351 „Rezultat financiar total”.

Conturile clasei 6 „Venituri” cuprind următoarele grupe de conturi:

61 „Venituri din activitatea operaţională”

62 „Venituri din activitatea neoperaţională”

Grupa de conturi 61 „Venituri din activitatea operaţională” cuprinde următoarele conturi sintetice:

Contul 611 „Venituri din vânzări” este destinat generalizării informaţiei privind veniturile obţinute din vânzarea produselor, mărfurilor, prestarea serviciilor, operaţiilor de barter şi din contractele de construcţie. În cursul perioadei de gestiune veniturile din vânzări se acumulează în creditul contului 611 şi se reflectă prin formulele contabile:

 1. reflectarea valorii produselor, mărfurilor vândute, serviciilor prestate, lucrărilor executate în antrepriză la preţuri de livrare (fără TVA) aferente:
  1. facturilor achitate în numerar:

D 241 „Casa”

C 611 „Venituri din vânzări”

 1. facturilor prezentate spre achitare:
  • cumpărătorilor şi clienţilor terţi:

D 221 „Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale”

C 611 „Venituri din vânzări”

 • lucrătorilor întreprinderii:

D 227 „Creanţe pe termen scurt ale personalului”

C 611 „Venituri din vânzări”

Trecerea la finele anului de gestiune a veniturilor din vânzări acumulate la rezultatul financiar are loc prin înregistrarea contabilă:

D 611 „Venituri din vânzări”

C 351 „Rezultat financiar total”

Contul 612 „Alte venituri operaţionale” este destinat generalizării informaţiei privind veniturile obţinute din ieşirea (vânzarea, schimbul) activelor curente (cu excepţia produselor finite, mărfurilor), arenzii curente, precum şi sub formă de amenzi, penalităţi, despăgubiri, recuperări ale daunei materiale, ca rezultat al modificării metodelor de evaluare a activelor curente. În cursul perioadei de gestiune suma altor venituri operaţionale se acumulează în creditul contului 612 şi se reflectă prin formulele contabile:

 1. reflectarea valorii altor active curente vândute (materialelor, OMVSD, titlurilor de valoare pe termen scurt) la preţuri de livrare (fără TVA şi accize) aferente:
 2. a) facturilor achitate în numerar:

D 241 „Casa”

C 612 „Alte venituri operaţionale”

 1. b) facturilor prezentate spre achitare:
 • cumpărătorilor şi clienţilor terţi:

D 221 „Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale”

C 612 „Alte venituri operaţionale”

 • lucrătorilor întreprinderii:

D 227 „Creanţe pe termen scurt ale personalului”

C 612 „Alte venituri operaţionale”

 1. calcularea plăţii pentru activele pe termen lung transmise în arenda curentă:

D 228 „Creanţe pe termen scurt privind veniturile calculate”

C 612 „Alte venituri operaţionale”

 1. calcularea amenzilor, penalităţilor, despăgubirilor şi a altor sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor contractelor încheiate, precum şi a sumelor reclamaţiilor acceptate de cumpărători şi clienţi:

D 229 „Alte creanţe pe termen scurt”

C 612 „Alte venituri operaţionale”

 1. reflectarea creanţelor lucrătorilor privind recuperarea daunei materiale, care urmează să fie achitate în perioada de gestiune curentă:

D 227 „Creanţe pe termen scurt ale personalului”

     C 612 „Alte venituri operaţionale”

 1. înregistrarea plusurilor de valori în mărfuri şi materiale constatate cu ocazia inventarierii:

D 211 „Materiale”

D 212 „Animale la creştere  şi îngrăşat”

D 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”

D 215 „Producţia în curs de execuţie”

D 216 „Produse”

D 217 „ Mărfuri”

C 612 „Alte venituri operaţionale”

Trecerea la finele anului de gestiune a altor venituri operaţionale acumulate la rezultatul financiar are loc prin înregistrarea contabilă:

D 612 „Alte venituri operaţionale”

C 351 „Rezultat financiar total”

Grupa de conturi 62 „Venituri din activitatea neoperaţională” cuprinde următoarele conturi sintetice:

Contul 621 „Venituri din activitatea de investiţii” este destinat generalizării informaţiei privind veniturile obţinute din ieşirea activelor pe termen lung, sub formă de dividende, dobânzi, ecart de reevaluare a activelor pe termen lung ieşite, din participaţiile în alte întreprinderi, din operaţiile cu părţile legate. În cursul perioadei de gestiune suma veniturilor din activitatea de investiţii se acumulează în creditul contului 621 şi se reflectă prin formulele contabile:

 1. reflectarea valorii activelor pe termen lung vândute la preţuri de livrare (fără TVA şi accize) aferente:
  1. facturilor achitate în numerar:

D 241 „Casa”

          C 621 „Venituri din activitatea de investiţii”

 1. b) facturilor prezentate spre achitare:
 • cumpărătorilor şi clienţilor terţi:

D 229 „Alte creanţe pe termen scurt”

          C 621 „Venituri din activitatea de investiţii”

 • lucrătorilor întreprinderii:

D 227 „Creanţe pe termen scurt ale personalului”

C 621 „Venituri din activitatea de investiţii”

 1. calcularea dividendelor la acţiuni, dobânzilor aferente titlurilor de valoare procurate şi împrumuturilor acordate, sumelor veniturilor din participaţiile în alte întreprinderi:

D 228 „Creanţe pe termen scurt privind veniturile calculate”

C 621 „Venituri din activitatea de investiţii”

 1. înregistrarea plusurilor de active pe termen lung constatate cu ocazia inventarierii:

D 111 „Active nemateriale”

D 121 „Active materiale în curs de execuţie”

D 123 „Mijloace fixe”

C 621 „Venituri din activitatea de investiţii”

 1. înregistrarea materialelor obţinute din lichidarea mijloacelor fixe peste valoarea rămasă a acestora calculată în prealabil:

D 211 „Materiale”

C 621 „Venituri din activitatea de investiţii”

Trecerea la finele anului de gestiune a veniturilor din activitatea de investiţii acumulate la rezultatul financiar are loc prin înregistrarea contabilă:

D 621 „Venituri din activitatea de investiţii”

C 351 „Rezultat financiar total”

Contul 622 „Venituri din activitatea financiară” este destinat generalizării informaţiei privind veniturile obţinute din transmiterea pentru utilizare către terţi a activelor nemateriale şi a activelor materiale pe termen lung, pe un termen mai mare de un an, din diferenţele de curs valutar, activelor intrate cu titlu gratuit, sub formă de subvenţii de stat, prime, premii şi sume sponsorizate, în baza contractelor de neantrenare în concurenţă etc. În cursul perioadei de gestiune suma veniturilor din activitatea financiară se acumulează în creditul contului 622 şi se reflectă prin formulele contabile:

 1. calculul plăţii de arendă pentru activele pe termen lung transmise în arenda finanţată:

D 228 „Creanţe pe termen scurt privind veniturile calculate”

C 622 „Venituri din activitatea financiară”

 1. reflectarea valorii activelor primite cu titlu gratuit:

D 111 „Active nemateriale”

D 121 „Active materiale în curs de execuţie”

D 123 „Mijloace fixe”

D 211 „Materiale”

D 212 „Animale la creştere  şi îngrăşat”

D 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”

D 217 „Mărfuri”

C 622 „Venituri din activitatea financiară”

 1. reflectarea veniturilor din diferenţele de curs aferente conturilor valutare şi operaţiilor în valută străină:

D 221 „Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale”

D 224 „Avansuri pe termen scurt acordate”

D 227 „Creanţe pe termen scurt ale personalului”

D 241 „Casa”

D 242 „ Cont de decontare”

D 243 „Cont valutar”

D 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”

C 622 „Venituri din activitatea financiară”

 1. reflectarea subvenţiilor din buget şi din fondurile extrabugetare, premiilor acordate întreprinderii, precum şi a încasărilor de la sponsori:

D 241 „Casa”

D 242 „Cont de decontare”

D 243 „Cont valutar”

C 622 „Venituri din activitatea financiară”

Trecerea la finele anului de gestiune a veniturilor din activitatea financiară acumulate la rezultatul financiar are loc prin înregistrarea contabilă:

D 622 „Venituri din activitatea financiară”

C 351 „Rezultat financiar total”

Contul 623 „Venituri excepţionale” este destinat generalizării informaţiei privind veniturile obţinute sub formă de recuperare a pierderilor din calamităţi naturale, perturbări politice şi alte evenimente excepţionale. În cursul perioadei de gestiune suma veniturilor excepţionale se acumulează în creditul contului 623 şi se reflectă prin formulele contabile:

 1. reflectarea sumelor sub formă de recuperare a pierderilor din evenimente excepţionale:
  1. primite de la organele de stat, persoanele juridice şi fizice:

D 211 „Materiale”

D 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”

D 217 „Mărfuri”

D 241 „Casa”

D 242 „ Cont de decontare”

D 243 „Cont valutar”

C 623 „Venituri excepţionale”

 1. b) care urmează să fie primite de la companiile de asigurări:

D 229 „Alte creanţe pe termen scurt”

C 623 „Venituri excepţionale”

Trecerea la finele anului de gestiune a veniturilor excepţionale acumulate la rezultatul financiar are loc prin înregistrarea contabilă:

D 623 „Venituri excepţionale”

C 351 „Rezultat financiar total”

După închiderea tuturor conturilor de venituri şi cheltuieli (cu excepţia contului 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit”) în contul 351 „Rezultat financiar total” se obţine în debit suma totală a cheltuielilor acumulate pe întreprindere, iar în credit suma totală a veniturilor acumulate pe întreprindere. Din punct de vedere matematic, prin confruntarea rulajului debitor cu cel creditor, se calculă diferenţa dintre ele şi se obţine rezultatul financiar până la impozitare, sub formă de profit (dacă suma veniturilor depăşeşte suma cheltuielilor) sau pierdere (suma cheltuielilor acumulate depăşeşte suma veniturilor acumulate), care se reflectă în postul 130 „Profitul (pierderea) perioadei de gestiune până la impozitare” din Raportul privind rezultatele financiare. Acest rezultat se mai numeşte rezultat financiar contabil (venit contabil sau pierdere contabilă), deoarece se obţine în baza respectării numai a cerinţelor S.N.C., fără a lua în consideraţie cerinţele Codului Fiscal. El se reportează în Declaraţia privind impozitul pe venit a persoanei ce practică activitatea de antreprenoriat în vederea determinării venitului impozabil. La etapa următoare se determină suma cheltuielilor privind impozitul pe venit conform cotei în vigoare aplicată la venitul impozabil. Suma efectivă a cheltuielilor privind impozitul pe venit se determină la finele anului şi se contabilizează în conformitate cu prevederile S.N.C. 12 „Contabilitatea impozitului pe venit”.

Calculul sumei datoriilor curente privind impozitul pe venit în perioada de gestiune se reflectă prin formula contabilă:

D 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit”

C 534 „Datorii privind decontările cu bugetul”

Trecerea la finele anului de gestiune a cheltuielilor privind impozitul pe venit la rezultatul financiar are loc prin formula contabilă:

D 351 „Rezultat financiar total”

C 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit”

Contul 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” se închide.

După reflectarea în contul 351 „Rezultat financiar total” a cheltuielilor (economiilor) privind impozitul pe venit soldul acestui cont reprezintă rezultatul financiar net (profit sau pierdere) al anului de gestiune, care se trece la contul 333 „Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune” prin următoarele formule contabile:

În cazul când suma totală a veniturilor (rulajul creditor al contului 351 „Rezultat financiar total”) depăşeşte suma totală a cheltuielilor (rulajul debitor al contului 351 „Rezultat financiar total”) întreprinderea obţine profit, care se reflectă prin formula contabilă:

D 351 „Rezultat financiar total”

C 333 „Profit net (pierdere) al perioade de gestiune”.

În caz contrar, când suma veniturilor este mai mică ca suma cheltuielilor, întreprinderea are pierderi, care se reflectă prin formula contabilă inversă:

D 333 „Profit net (pierdere) al perioade de gestiune”

C 351 „Rezultat financiar total”.

După înregistrarea rezultatului financiar net al perioadei de gestiune, contul 351 se închide şi nu se oglindeşte în rapoartele financiare.