Pin It

Legea contenciosului administrativ are un cadru juridic general, în temeiul căruia instanţele judecătoreşti sînt competente să cenzureze activitatea acelor autorităţi publice care prin actele şi faptele lor vatămă drepturi recunoscute de lege persoanelor fizice şi juridice. Pentru ca acţiunea în contenciosul administrativ să fie admisă, trebuie îndeplinite condiţiile respective, principalele dintre care sînt:

1) calitatea procesuală;

2) existenţa obiectului acţiunii în contenciosul administrativ;

3) actul administrativ să nu fie exceptat de la controlul de legalitate pe calea contenciosului administrativ;

4) respectarea competenţei jurisdicţionale;

5) îndeplinirea procedurii administrative prealabile şi termenele în care aceasta trebuie îndeplinită.