Pin It

Analizând din perspectivă noţională, compararea reprezintă în ansamblu, un procedeu general al spiritului, întrucât metoda în sine, nu este specifică doar unei anumite discipline sau ştiinţe cum am fi tentaţi să credem, ci în mod paradoxal, ea are un caracter universal, fiind deosebit de utilă în vederea realizării anumitor obiective. Din perspectivă juridică, comparaţia îşi regăseşte utilitatea atât din punct de vedere analitic, fiind esenţială din perspectiva analizării cadrului legislativ premergator procesului de adoptare a actelor normative, cât şi din cel normativ, întrucât constituie principalul mijloc de interpretare juridică. a acestora. În dreptul comparat, comparabilitatea se analizează din doua perspective fundamentate ştiinţific şi anume:

  • prima se referă la totalitatea elementelor sau după caz, a obiectelor supuse comparaţiei şi care aparţin unor ordini juridice diferite;
  • cea de-a doua se referă la totalitatea ordinilor juridice cărora le aparţin textele de comparat, supuse în mod practic - comparării.

Referindu-ne în această fază exclusiv la prima situaţie, pentru a defini mai clar sfera de aplicabilitate a elementelor sau a obiectelor supuse comparaţiei, apreciem ca este important a sublinia faptul că, acestea reprezintă totalitatea particulelor juridice elementare supuse compararii, obiectul analizei constituindu-l: instituţiile juridice, funcţiile juridice respectiv problemele juridice.