Pin It

Însăşi cuvântul „informaţie" este cunoscut din antichitate şi provine de la cuvântul latin „informatio", ce înseamnă explicare sau comunicare. Actualmente informaţia nu poate fi definită atât de simplu şi se utilizează diferite definiţii a noţiunii de informaţie.

Definiţie: Informaţia este o reflectare a lumii reale sau inventate şi prezentate prin intermediul simbolurilor şi semnelor. Această definiţie este prea filozofică şi în prezent se folosesc definiţii cu un sens mai îngust.

Definiţie: Informaţia reprezintă cunoştinţe care pot fi păstrate, prelucrate şi transmise.

Noţiunea de informaţie este legată de obiectul sau fenomenul real sau inventat şi elimină nedeterminarea acestuia reflectându-i esenţa în măsura necesară pentru realizarea scopului. Conform art.3 al Legii „Cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat", nr.467-XV din 21.11.2003, informaţia reprezintă cunoştinţe despre persoane, subiecte, fapte, evenimente, fenomene, procese, obiecte, situaţii şi idei.

Totodată informaţia are o anumită formă: articol, mesaj, comunicare, film, pictură, desen tehnic, cântec, model matematic, semnal electronic, undă electromagnetică. Informaţia permanent se găseşte în circulaţie şi trece următoarele etape:

  • Perceperea informaţiei
  • Prelucrarea informaţiei
  • Transmisia informaţiei
  • Prezentarea informaţiei

Perceperea informaţiei - este un proces ce constă în acumularea cunoştinţelor despre proprietăţile, structura şi interacţiunea obiectelor sau fenomenelor.

Prelucrarea informaţiei - este un proces ce constă în analiza şi sinteza informaţiilor.

Transmisia informaţiei - este un proces ce constă în transportarea informaţiei de la un emiţător către un receptor.

Prezentarea informaţiei - este un proces ce constă în demonstrarea prin semne convenţionale a caracteristicilor calitative şi cantitative ale informaţiei.

Informaţia poate fi caracterizată prin următorii parametri:

  • Autenticitatea;
  • Plinătatea;
  • Actualitatea;
  • Claritatea.

Definiţie: Informaţia este autentică dacă ea reflectă corect fenomenul sau obiectul dat şi duce la luarea unor decizii corecte.

Definiţie: Informaţia neautentică se numeşte dezinformaţie.

Definiţie: Informaţia este deplină dacă ea este suficientă pentru rezolvarea unor probleme.

Definiţie: Informaţia este actuală dacă ea este disponibilă în timpul şi locul potrivit.

Definiţie: Informaţia este clară dacă ea este înţeleasă de consumator.