Pin It

Relaţiile sociale sunt într-o continuă evoluţie, astfel apar noi relaţii sociale care trebuiesc reglementate de lege. Unele din ele se încandrează în obiectul ramurilor de drept existente, devenind reglementate fie prin modificarea unor acte normative din domeniu, fie prin adoptarea unui act normativ nou, iar altele, pentru că reprezintă o categorie de relaţii sociale distinctă, necesită adoptarea unui cadru normativ complex şi complet. În felul acesta se creează noi ramuri de drept. De altfel, criteriile principale de deosebire a ramurilor de drept îl reprezintă obiectul şi metoda de reglementare.

Ţin să evidenţiez că nu crearea oficială a unei ramuri noi de drept este premisă pentru apariţia unui obiect distinct de reglementare, ci anume aceste relaţii care au trăsături comune, care reprezintă o categorie distinctă şi care necesită o reglementare amplă, sunt premisa pentru apariţia unei noi ramuri de drept, aceste relaţii reprezentînd obiectul de reglementare al ramurii de drept respective.

În ceea ce priveşte dreptul informaţional, ca premisă pentru apariţia acestei ramuri de drept a fost dezvoltarea progresivă a societăţii informaţionale, relaţiile din cadrul acestui domeniu presupunînd necesitatea de a fi reglementate, acestea reprezentînd obiectul de reglementare a dreptului informaţional.