Pin It

Astăzi, sistemul integrat al resurselor informaţionale de stat din cadrul Sistemului Naţional Informaţional al Republicii Moldova reprezintă una din condiţiile de bază pentru edificarea societăţii informaţionale, un mecanism real pentru consolidarea unui stat de drept, care asigură calitatea procesului decizional, reprezintă "inima" prestării serviciilor informaţionale de diverse nivele şi tipuri, vectorul principal al stabilităţii social-economice, platforma pentru egalitate în educaţie şi cultură, baza pentru securitatea statală şi apărarea drepturilor omului.

Asigurarea accesului la resursele informaţionale are loc prin următoarele mijloace:

  • Accesarea datelor din registre prin intermediul tehnologiilor Web - SIC "Acces-Web"
  • Vizualizarea datelor din registre prin intermediul dispozitivelor de tip Pocket PC şi tehnologiilor GPRS - SIC AccesMobile
  • Mecanisme standardizate de obţinere a datelor din registrele informaţionale bazate pe Web-Service - Interfaţa Unică de Obiecte (Common Object Interface).
  • Acces public prin intermediul reţelei Internet - „Verifică Datele".
  • Acces la datele statistice din registre prin intermediul tehnologiilor Web - SIA „Statistica"

În conformitate cu art.23 al Legii "Cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat" nr.467 din 21.11.2003, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor îndeplineşte, în numele Guvernului, funcţia de posesor al resurselor informaţionale de bază.

În conformitate cu art.12 al Legii cu privire la registre nr. 71 din 22.03.2007 şi Hotărîrii Guvernului nr.625 din 22.05.2008, Guvernul Republicii Moldova a atribuit ÎS "CRIS "Registru" funcţiile de deţinător şi administrator al resurselor informaţionale de stat de bază, care sunt:

Registrul de Stat al Populaţiei

Registrul de Stat al Unităţilor de Drept

Sistemul Informaţional Naţional Geografic (SING)

Toate celelalte resurse şi registre de stat fac parte la categoria „Resurse şi Registre Informaţionale de Stat departamentale":

Registrul de stat al transportului (RST)

Registrul de stat al conducătorilor auto (RSCA)

Registrul resurselor şi sistemelor informaţionale de stat

Prestarea serviciilor informaţionale prin intermediul SIC „Acces -web"

Accesul la informaţia din resursele informaţionale de stat se efectuează în bază de contract, prin utilizarea software-ului specializat - Sistemul informaţional de căutare (SIC) "ACCES-Web":

  • persoana fizică (inclusiv cetăţeni străini, cu domiciliul în Republica Moldova) - numele, prenumele, patronimicul, data naşterii, numărul, seria, valabilitatea documentului de identificare al persoanei, numărul de identificare de stat - IDNP, imaginea grafică, etc.;
  • persoana juridică - denumirea întreprinderii, adresa juridică, numărul de înregistrare, genurile de activitate, filialele şi reprezentanţele, informaţia cu privire la reorganizarea întreprinderii, datele de identificare ale conducătorului sau fondatorilor etc.;
  • unitatea de transport - caracteristicile tehnice ale autovehiculului, (tipul UT, marca/modelul, culoarea, numărul de stat de înregistrare), datele agregatelor (numărul caroseriei, motorului, şasiului, codul VIN), numărul şi seria documentului de înmatriculare, posesorul, etc.