Pin It

Curtea Constituţională a definit noi drepturi fundamentale, care rezultă din dreptul la informaţie:

  • dreptul persoanei de a fi informată prompt, corect şi clar asupra măsurilor preconizate sau luate de autorităţile publice;
  • accesul liber la sursele de informaţie politică, ştiinţifico-tehnică, socială, culturală ş.a.
  • dreptul de a recepţiona personal şi în condiţii bune emisiunile radiofonice şi televizate. Au fost formulate şi obligaţiile constituţionale ale statului în acest domeniu:
  • asigurarea de către autorităţile publice a cadrului juridic necesar pentru difuzarea liberă şi amplă a informaţiei de orice natură;
  • asigurarea informării corecte a cetăţenilor asupra treburilor publice şi problemelor de interes personal;
  • favorizarea pluralismului în mass-media de stat şi private prin obligarea acestora de a exercita informarea corectă a opiniei publice.