Pin It

Cadrul juridic este chemat să realizeze dreptul de proprietar asupra informaţiei cu diferenţierea proprietăţii organizaţiilor de stat îi organelor administrative; structurilor comerciale, datelor personale a cetăţenilor.

La sfârşitul anilor 70 comunitatea internaţională a formulat două principii, care au fost luate ca bază la crearea cadrului juridic a securităţii informaţionale în mai multe ţări şi sunt următoarele:

  • definirea hotarelor amestecului statului în viaţa personală a cetăţenilor cu utilizarea sistemelor informatice;
  • implementarea mecanismelor administrative de protecţie a cetăţenilor contra astfel de amestecuri.

Cu ajutorul normelor de drept în domeniul securităţii informaţionale trebuie să fie realizate următoarele sarcini:

  • referirea informaţiei drep deschisă sau inchisă;
  • definirea drepturilor de access la informaţii;
  • definirea drepturilor persoanelor de răspundere în vederea atribuirii şi modificării parafelor anumitor informaţii;
  • modurile şi procedurile de acces;
  • modul de control, documentare şi analiză a acţiunilor personalului
  • responsabilităţile pentru neîndeplinirea cerinţelor definite;
  • demonstrarea vinovăţiei răufăcătorilor;
  • pedepsirea vinovaţilor;