Pin It

Noţiunile ce urmează de reţinut:

mijloacele semnăturii digitale - mijloacele tehnice şi/sau de program ce asigură crearea cheii publice şi cheii private, crearea semnăturii digitale şi/sau verificarea autenticităţii acesteia;

semnătură digitală - atribut indispensabil al documentului electronic, obţinut în urma transformării criptografice a acestuia cu utilizarea cheii private, destinat să confirme autenticitatea documentului electronic; LEGE Nr. 264 din 15.07.2004 cu privire la documentul electronic şi semnătura digital.

Potrivit Articolul 18 al Legii nominalizate prevede următoarele privind semnăturai digital:(1) Documentul electronic este semnat cu semnătura digitală a persoanei abilitate, în modul stabilit de legislaţie sau de contract, să semneze cu semnăturăolografă documentul echivalent pe suport de hîrtie.(2) Semnătura digitală este creată de titularul certificatului cheii publice prin mijloacele semnăturii digitale, utilizîndu-se cheia privată.(3) Modul de aplicare a semnăturii digitale în documentele electronice ale autorităţilor publice este stabilit de Guvern.

Conform aceleeaşi Legi Articolul 19. Sunt prevăzute efectele juridice ale semnăturii digitale:(1) Semnătura digitală produce aceleaşi efecte juridice ca şi semnătura olografă în documentul pe suport de hîrtie, cu condiţia:

  1. a) autenticităţii semnăturii digitale, confirmate prin mijloacele de certificare ale acesteia; şi
  2. b) valabilităţii, la momentul semnării documentului electronic, a certificatului cheii publice perfectat şi eliberat conform legislaţiei.
    • Semnătura digitală este echivalată juridic cu semnătura olografă în documentul pe suport de hîrtie autentificat cu ştampilă în cazul în care există împuternicirile de utilizare a ştampilei.
    • Conţinutul documentului pe suport de hîrtie autentificat cu ştampilă şi transformat în document electronic poate fi autentificat cu semnătura digitală a persoanei abilitate. În acest caz, drept document original se consideră documentul pe suport de hîrtie.

Cît priveşte verificarea autenticităţii semnăturii digitale se efectuează prin mijloacele certificate ale semnăturii digitale, cu utilizarea certificatului cheii publice al alcătuitorului care a semnat documentul electronic.

Mijloacele semnăturii digitale nu constituie mijloace de cifrare a informaţiei şi sînt supuse certificării obligatorii în conformitate cu legislaţia privind certificarea mărfurilor şi serviciilor.

Mijloacele semnăturii digitale trebuie să asigure:

  1. unicitatea cheii private şi cheii publice create;
  2. dificultatea de calcul necesară la deducerea cheii private şi a semnăturii digitale;
  3. confidenţialitatea cheii private.