Pin It

Relaţiile sociale sunt într-o continuă evoluţie, astfel apar noi relaţii sociale care trebuiesc reglementate de lege. Unele din ele se încandrează în obiectul ramurilor de drept existente, devenind reglementate fie prin modificarea unor acte normative din domeniu, fie prin adoptarea unui act normativ nou, iar altele, pentru că reprezintă o categorie de relaţii sociale distinctă, necesită adoptarea unui cadru normativ complex şi complet. În felul acesta se creează noi ramuri de drept. De altfel, criteriile principale de deosebire a ramurilor de drept îl reprezintă obiectul şi metoda de reglementare. Trebuie să evidenţiem că nu crearea oficială a unei ramuri noi de drept este premisa pentru apariţia unui obiect distinct de reglementare, ci anume aceste relaţii care au trăsături comune, ce reprezintă o categorie distinctă şi care necesită o reglementare amplă, sunt premisa pentru apariţia unei noi ramuri de drept, aceste relaţii reprezentînd obiectul de reglementare al ramurii de drept respective.

Cît priveşte dreptul mass-media, ca premisă pentru apariţia acestei ramuri de drept a fost dezvoltarea progresivă a societăţii informaţionale în ultimele decenii, iar relaţiile din cadrul acestui domeniu presupunînd necesitatea de a fi reglementate, acestea reprezentînd obiectul de reglementare a dreptului informaţional.

O condiţie-cheie pentru democratizarea continuă a societăţii, participarea cetăţenilor la guvernare şi eficientizarea activităţii administraţiei publice, pentru prevenirea şi combaterea corupţiei o constituie realizarea consecventă a liberului acces la informaţiile oficiale, transparenţa instituţională/decizioanală a autorităţilor şi instituţiilor publice, promovarea reformelor revine monitorizării permanente a implimentării legislaţiei.

În ultimii zece ani, mai multe ţări au elaborat legi cu privire la liberul acces la informaţii, printre acestea numărându-se Fiji, Japonia, Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Thailanda, Trinidad - Tobago, Marea Britanie, precum şi majoritatea ţărilor din Europa Centrală şi de Est. Aceste ţări s-au alăturat astfel unor state precum Suedia, SUA, Finlanda, Olanda, Australia şi Canada, care promulgaseră asemenea legi cu mai mult timp în urmă.