Pin It

Principiile, valorile generale, obiectivele, liniile directorii de bază ale securităţii naţionale. Ameninţările, riscurile şi vulnerabilităţile cu impact asupra securităţii naţionale a Republicii Moldova

Statutul de neutralitate permanentă. Republica Moldova este un stat suveran şi independent, unitar şi indivizibil. Teritoriul ei este inalienabil. În conformitate cu art.11 din Constituţie, Republica Moldova proclamă neutralitatea sa permanentă, ceea ce presupune că ţara noastră nu este parte la blocuri militare şi nu admite dislocarea de trupe militare sau de armamente ale altor state şi ale blocurilor militare pe teritoriul său.

Statutul de neutralitate permanentă reprezintă principiul de bază, piatra de temelie a conceptului securităţii naţionale. Astfel, toate acţiunile desfăşurate de întregul sistem de securitate naţională al Republicii Moldova, îndreptate spre asigurarea securităţii naţionale, se bazează pe acest principiu. În acest sens, Republica Moldova depune eforturi pentru asigurarea respectării neutralităţii sale permanente de către subiectele de drept internaţional.

Obiectivele securităţii naţionale şi liniile directorii de bază în asigurarea securităţii naţionale. Securitatea naţională reprezintă condiţia fundamentală a existenţei poporului din Republica Moldova, a statului moldovenesc şi este un obiectiv al ţării. Obiectivele securităţii naţionale a Republicii Moldova sînt: asigurarea şi apărarea independenţei, suveranităţii, integrităţii teritoriale, ordinii constituţionale, dezvoltării democratice, securităţii interne, consolidarea statalităţii Republicii Moldova. Un loc aparte în acest sens revine apărării şi promovării valorilor, intereselor şi obiectivelor naţionale. Securitatea naţională nu este numai securitatea statului, ci şi securitatea societăţii şi a cetăţenilor Republicii Moldova, atît pe teritoriul Republicii Moldova, cît şi peste hotarele ei. Securitatea naţională a Republicii Moldova se realizează prin măsuri adecvate de natură politică, economică, diplomatică, socială, juridică, educativă, administrativă şi militară, prin activitate de informaţii, contrainformaţii, precum şi prin depăşirea eficientă a crizelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu dreptul internaţional. Calea de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, întreţinerea bunelor relaţii pe plan bilateral, regional, participarea la cooperare multilaterală sînt factorii care fac posibilă apărarea intereselor Republicii Moldova şi atingerea scopului securităţii naţionale.