Pin It

Mijloacele de semnalizare rutieră sunt:

 1. sistemele de semnalizare luminoasă sau sonoră;
 2. indicatoarele;
 3. marcajele;
 4. alte dispozitive speciale.

Mijloacele de semnalizare rutieră se constituie într-un sistem unitar, se realizează şi se instalează astfel încât să fie observate cu uşurinţă şi de la o distanţă adecvată, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte, de cei cărora li se adresează şi trebuie să fie în deplină concordanţă între ele, precum şi într-o stare tehnică de funcţionare corespunzătoare.

Semnalele luminoase pentru dirijarea circulaţiei în intersecţii au următoarele semnificaţii:

 1. semnalul de culoare verde permite trecerea;
 2. semnalul de culoare roşie interzice trecerea;
 3. semnalul de culoare galbenă împreună cu cel de culoare roşie interzic trecerea.

Mijloacele de semnalizare rutieră, precum şi alte dispozitive speciale de acest fel se asigură, se instalează şi se întreţin prin grija administratorului drumului public respectiv ori al căii ferate, după caz. Instalarea mijloacelor de semnalizare rutieră şi a dispozitivelor speciale se execută numai cu avizul prealabil al poliţiei rutiere.

Mijloacele de semnalizare şi presemnalizare a intersecţiilor dintre două drumuri de categorii diferite se asigură, se instalează şi se întreţin de către administratorul fiecărui drum, cu respectarea modului de reglementare a circulaţiei stabilit în nodul rutier respectiv.

Mijloacele de semnalizare rutieră pot fi însoţite şi de dispozitive speciale de avertizare.

Se interzic:

 1. amplasarea, în zona drumului public, de construcţii, panouri sau dispozitive ce pot fi confundate cu indicatoarele sau cu instalaţiile ce servesc la semnalizarea rutieră ori realizarea de amenajări sau alte obstacole care sunt de natură să limiteze vizibilitatea ori eficacitatea acestora, să stânjenească participanţii la trafic sau să le distragă atenţia, punând în pericol siguranţa circulaţiei;
 2. lipirea de afişe, inscripţii sau înscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutieră, inclusiv pe suporturile acestora.

Participanţii la trafic trebuie să respecte regulile de circulaţie, semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţistului rutier, precum şi semnificaţia diferitelor tipuri de mijloace de semnalizare rutieră, în următoarea ordine de prioritate:

 1. a) semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţistului rutier;
 2. semnalele speciale de avertizare, luminoase sau sonore, ale autovehiculelor, prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b);
 3. semnalizarea temporară care modifică regimul normal de desfăşurare a circulaţiei;
 4. semnalele luminoase sau sonore;
 5. indicatoarele;
 6. marcajele;
 7. regulile de circulaţie