Pin It
 • Poziţii în timpul mersului şi circulaţia pe benzi

Vehiculele şi animalele, atunci când circulă pe drumurile publice pe care le este permis accesul, trebuie conduse pe partea din dreapta a drumului public, în sensul de circulaţie, cât mai aproape de marginea părţii carosabile, cu respectarea semnificaţiei semnalizării rutiere şi a regulilor de circulaţie.

Numerotarea benzilor de circulaţie pe fiecare sens se efectuează în ordine crescătoare de la marginea din partea dreaptă a drumului către axa acestuia. În cazul autostrăzilor, banda de urgenţă nu intră în numerotarea benzilor de circulaţie.

Dacă un drum este prevăzut cu o pistă specială destinată circulaţiei bicicletelor, acestea, precum şi mopedele vor fi conduse numai pe pista respectivă.

Când circulaţia se desfăşoară pe două sau mai multe benzi pe sens, acestea se folosesc de către conducătorii de vehicule în funcţie de intensitatea traficului şi viteza de deplasare, având obligaţia să revină pe prima bandă ori de câte ori acest lucru este posibil, dacă aceasta nu este destinată vehiculelor lente sau transportului public de persoane.

Dacă un drum este prevăzut cu o bandă destinată vehiculelor lente sau transportului public de persoane, semnalizată ca atare, acestea vor circula numai pe banda respectivă.

Conducătorul de vehicul care circulă pe banda situată lângă marginea părţii carosabile trebuie să acorde prioritate de trecere vehiculelor care efectuează transport public de persoane numai atunci când conducătorii acestora semnalizează intenţia de a reintra în trafic din staţiile prevăzute cu alveole şi s­au asigurat că prin manevra lor nu pun în pericol siguranţa celorlalţi participanţi la trafic.

 • Mijloacele de avertizare folosite de conducătorii de vehicule

În circulaţia pe drumurile publice conducătorii de vehicule pot folosi, în condiţiile prevăzute de regulament, mijloacele de avertizare sonoră şi luminoasă aflate în dotare şi omologate.

În circulaţia pe autostrăzi, pe drumurile expres şi pe cele naţionale europene (E) conducătorii de autovehicule sunt obligaţi să folosească şi în timpul zilei luminile de întâlnire.

Conducătorii motocicletelor şi mopedelor sunt obligaţi să folosească luminile de întâlnire pe toată durata deplasării acestora pe drumurile publice.

În circulaţia pe drumurile publice se interzice deţinerea la vedere, montarea şi folosirea mijloacelor speciale de avertizare sonoră şi luminoasă pe şi în alte

 

autovehicule decât cele prevăzute la art. 32 alin. (2), precum şi deţinerea, montarea sau folosirea pe autovehicule a sistemelor care perturbă buna funcţionare a dispozitivelor de supraveghere a traficului.

Conducătorii de autovehicule pot fi avertizaţi de poliţia rutieră în legătură cu prezenţa în trafic a dispozitivelor de măsurare a vitezei, prin mass-media sau panouri de avertizare. Conducătorii de autovehicule pot folosi mijloace proprii de detectare a dispozitivelor de măsurare a vitezei."

 • Depăşirea

Depăşirea este manevra prin care un vehicul trece înaintea altui vehicul ori pe lângă un obstacol, aflat pe acelaşi sens de circulaţie, prin schimbarea direcţiei de mers şi ieşirea de pe banda de circulaţie sau din şirul de vehicule în care s-a aflat iniţial.

Conducătorul vehiculului care se angajează în depăşire trebuie să se asigure că vehiculul care circulă în faţa sau în spatele lui nu a iniţiat o asemenea manevră.

Atunci când prin manevra de depăşire se trece peste axa care separă sensurile de circulaţie, conducătorii de vehicule trebuie să se asigure că din sens opus nu se apropie un vehicul şi că dispun de spaţiu suficient pentru a reintra pe banda iniţială, unde au obligaţia să revină după efectuarea manevrei de depăşire.

Nu constituie depăşire, în sensul alin. (1), situaţia în care un vehicul circulă mai repede pe una dintre benzi decât vehiculele care circulă pe altă bandă în acelaşi sens de circulaţie.

Depăşirea se efectuează numai pe partea stângă a vehiculului depăşit. Tramvaiul sau vehiculul al cărui conducător a semnalizat intenţia şi s-a încadrat corespunzător părăsirii sensului de mers spre stânga se depăşeşte prin partea dreaptă.

Tramvaiul aflat în mers poate fi depăşit şi pe partea stângă atunci când drumul este cu sens unic sau când între şina din dreapta şi marginea trotuarului nu există spaţiu suficient.

Obligaţiile conducătorilor vehiculelor care efectuează depăşirea şi ale conducătorilor vehiculelor care sunt depăşite, precum şi cazurile în care depăşirea este interzisă se stabilesc prin regulament.

 • Trecerea pe lângă vehiculele care circulă din sens opus

Conducătorii vehiculelor care circulă din sensuri opuse trebuie să păstreze între vehicule o distanţă laterală suficientă şi să circule cât mai aproape de marginea din dreapta a benzii de circulaţie respective

 • Viteza şi distanţa dintre vehicule

Conducătorul de vehicul trebuie sa respecte regimul legal de viteza si sa o adapteze în funcţie de condiţiile de drum, astfel încât sa poată efectua orice manevra în condiţii de siguranţă.

Limita maximă de viteză în localităţi este de 50 km/h.

Pe anumite sectoare de drum din interiorul localităţilor, administratorul drumului poate stabili, pentru autovehiculele din categoria A şi B, şi limite de viteză superioare, dar nu mai mult de 80 km/h. Limitele de viteză mai mari de 50 km/h se stabilesc numai cu avizul poliţiei rutiere.

Pe anumite sectoare de drum, ţinând seama de împrejurări şi de intensitatea circulaţiei, administratorul drumului, cu avizul poliţiei rutiere, poate stabili şi limite de viteză inferioare, dar nu mai puţin de 10 km/h pentru tramvaie şi de 30 km/h pentru toate autovehiculele.

Limitele maxime de viteză în afara localităţilor sunt:

 1. pe autostrăzi - 130 km/h;
 2. pe drumurile expres sau pe cele naţionale europene (E) - 100 km/h;
 3. pe celelalte categorii de drumuri - 90 km/h.

Vitezele maxime admise în afara localităţilor pentru categoriile şi subcategoriile de autovehicule prevăzute la art. 16 alin. (2)                                                                                         sunt:

 1. 130 km/h pe autostrăzi, 100 km/h pe drumurile expres  sau   pe    cele

naţionale europene (E) şi 90 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A, B şi BE;

 1. 110 km/h pe autostrăzi, 90 km/h pe drumurile expres sau pe cele naţionale europene (E) şi 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile C, CE, D şi DE şi subcategoriile D1 şi D1E;
 2. 90 km/h pe autostrăzi, 80 km/h pe drumurile expres sau pe cele naţionale

europene (E) şi 70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din subcategoriile A1, B1, C1 şi C1E;

 1. 45 km/h, pentru tractoare şi mopede.

Viteza maximă admisă în afara localităţilor pentru autovehiculele care tractează remorci sau semiremorci este cu 10 km/h mai mică decât viteza maximă admisă pentru categoria din care face parte autovehiculul trăgător.

Viteza maximă admisă pentru autovehicule cu mase şi/sau gabarite depăşite ori care transportă produse periculoase este de 40 km/h în localităţi, iar în afara localităţilor de 70 km/h.

Viteza maximă admisă în afara localităţilor pentru autovehiculele ai căror conducători au mai puţin de un an practică de conducere sau pentru persoanele care efectuează pregătirea practică în vederea obţinerii permisului de conducere este cu 20 km/h mai mică decât viteza maximă admisă pentru categoria din care fac parte autovehiculele conduse.

Conducătorul unui vehicul care circulă în spatele altuia are obligaţia de a păstra o distanţă suficientă faţă de acesta, pentru evitarea coliziunii.

Este interzisă desfăşurarea de concursuri, antrenamente ori întreceri cu vehicule sau cu animale pe drumurile publice, cu excepţia celor autorizate de administratorul drumului respectiv şi avizate de poliţia rutieră.

Organizatorii întrecerilor autorizate sunt obligaţi să ia toate măsurile necesare pentru desfăşurarea în siguranţă a acestora, precum şi pentru protecţia celorlalţi participanţi la trafic.

În caz de producere a unui eveniment rutier, ca urmare a neîndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (2), organizatorii acestora răspund administrativ, contravenţional, civil sau penal, după caz.

Autorităţile publice locale, cu autorizaţia administratorului drumului public şi cu avizul poliţiei rutiere sau la solicitarea acesteia, sunt obligate să ia măsuri pentru realizarea de amenajări rutiere destinate circulaţiei pietonilor, bicicliştilor, vehiculelor cu tracţiune animală şi calmării traficului, semnalizate corespunzător, în apropierea unităţilor de învăţământ, pieţelor, târgurilor, spitalelor, precum şi în zonele cu risc sporit de accidente.

Conducătorul de vehicul care execută o manevră de schimbare a direcţiei de mers, de ieşire dintr-un rând de vehicule staţionate sau de intrare într-un asemenea rând, de trecere pe o altă bandă de circulaţie sau de virare spre dreapta ori spre stânga sau care urmează să efectueze o întoarcere ori să meargă cu spatele este obligat să semnalizeze din timp şi să se asigure că o poate face fără să perturbe circulaţia sau să pună în pericol siguranţa celorlalţi participanţi la trafic.

Semnalizarea schimbării direcţiei de mers trebuie să fie menţinută pe întreaga durată a manevrei.

 • Reguli referitoare la manevre

Conducătorul de vehicul care execută o manevră de schimbare a direcţiei de mers, de ieşire dintr-un rând de vehicule staţionate sau de intrare într-un asemenea rând, de trecere pe o altă bandă de circulaţie sau de virare spre dreapta ori spre stânga sau care urmează să efectueze o întoarcere ori să meargă cu spatele este obligat să semnalizeze din timp şi să se asigure că o poate face fără să perturbe circulaţia sau să pună în pericol siguranţa celorlalţi participanţi la trafic

Semnalizarea schimbării direcţiei de mers trebuie să fie menţinută pe întreaga durată a manevrei

 • Intersecţia şi obligaţia de a ceda trecerea

Intersecţiile sunt:

 1. cu circulaţie nedirijată
 2. cu circulaţie dirijată. În această categorie sunt incluse şi intersecţiile în care

circulaţia se desfăşoară în sens giratoriu

La intersecţiile cu circulaţie nedirijată, conducătorul de vehicul este obligat să cedeze trecerea tuturor vehiculelor care vin din partea dreaptă.

La intersecţiile cu circulaţie dirijată prin indicatoare, semafoare sau de către poliţistul rutier, conducătorul de vehicul este obligat să respecte semnificaţia sau indicaţiile acestuia.

Pătrunderea unui vehicul într-o intersecţie este interzisă dacă prin aceasta se produce blocarea intersecţiei.

În intersecţiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare, vehiculele care circulă în interiorul acestora au prioritate faţă de cele care urmează să pătrundă în intersecţie.

În cazul vehiculelor care pătrund într-o intersecţie dintre un drum închis circulaţiei publice şi un drum public, au prioritate acele vehicule care circulă pe drumul public.

În intersecţiile cu circulaţie nedirijată, conducătorul de vehicul este obligat să acorde prioritate de trecere vehiculelor care circulă pe şine. Acestea pierd prioritatea de    trecere când efectuează virajul spre stânga                             sau când

semnalizarea rutieră din acea zonă stabileşte o altă regulă de circulaţie.

În intersecţii, conducătorii vehiculelor care virează spre stânga sunt obligaţi să acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersectează şi care circulă din partea dreaptă.

În intersecţiile cu circulaţie   dirijată prin indicatoare de prioritate, regula

priorităţii de dreapta se respectă numai în cazul în care două vehicule urmează să se întâlnească, fiecare intrând în intersecţie de pe un drum semnalizat cu un indicator având aceeaşi semnificaţie de prioritate sau de pierdere a priorităţii.

Când un semafor cu trei culori are o lumină verde intermitentă suplimentară, montată la acelaşi nivel cu lumina verde normală a semaforului, sub forma unei săgeţi verzi pe fond negru, cu vârful spre dreapta, aprinderea acesteia semnifică permisiunea pentru vehicule de a-şi continua drumul în direcţia indicată de săgeată, indiferent de culoarea semaforului electric, cu condiţia acordării priorităţii de trecere vehiculelor şi pietonilor care au drept de circulaţie.

 • Trecerea la nivel cu calea ferată

Participanţii la trafic trebuie sa dea dovada de prudenta sporita la apropierea si traversarea     liniilor de cale      ferata curenta sau industriala,                                                   după caz.

La trecerea                                      la nivel cu o cale ferata curenta, prevăzută cu        bariere sau semibariere, conducătorii de vehicule sunt obligaţi sa oprească în dreptul indicatorului ce obliga la oprire, daca acestea sunt In curs de coborâre ori în poziţie orizontala si/sau semnalele sonore si luminoase care anunţă apropierea trenului sunt în funcţiune.

La trecerea la nivel cu o cale ferata industriala, semnalizata corespunzător, conducătorii de vehicule sunt obligaţi sa se conformeze semnificaţiei semnalelor agentului de cale ferata

 • Autovehicule cu regim de circulaţie prioritară

Pentru a avea prioritate de trecere, autovehiculele prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b), atunci când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenta, trebuie sa aibă în funcţiune semnalele luminoase si sonore.

Conducatorii autovehiculelor aflati în situaţiile prevazute la alin. (1) pot încălca regimul legal de viteza sau alte reguli de circulaţie, cu excepţia celor care reglementează trecerea la nivel cu calea ferata.

Când pe drumul public circulaţia este dirijata de un poliţist rutier, conducătorii autovehiculelor prevăzute la alin. (1) trebuie sa respecte semnalele, indicaţiile si dispoziţiile acestuia.

La intrarea în intersecţiile unde lumina roşie a semaforului este în funcţiune ori indicatoarele obliga la acordarea priorităţii de trecere, conducătorii autovehiculelor prevăzute la art. 61 alin. (1) trebuie sa reducă viteza si sa circule cu atenţie sporita pentru evitarea producerii unor accidente de circulaţie, In caz contrar urmând sa răspundă potrivit legii

Când doua autovehicule cu regim de circulaţie prioritara, care se deplasează în misiune având semnalele luminoase si sonore în funcţiune, se apropie de o intersecţie, venind din direcţii diferite, vehiculul care circula din partea dreapta are prioritate.

 • Oprirea, staţionarea şi parcarea

Se considera oprire imobilizarea voluntara a unui vehicul pe drumul public, pe o durata de cel mult 5 minute. Peste aceasta durata, imobilizarea se considera staţionare.

Nu se consideră oprire:

 1. imobilizarea vehiculului atât timp cat este necesara pentru îmbarcarea sau debarcarea unor persoane, daca prin aceasta manevra nu a fost perturbata circulaţia pe drumul public respectiv;
 2. imobilizarea autovehiculului având o masa totala maxima autorizata de până la 3,5 tone, atât timp cat este necesar pentru operaţiunea de distribuire a mărfurilor alimentare la unităţile comerciale.

Pentru autovehiculele care transporta mărfuri, altele decât cele prevăzute la alin.(2) lit. b), administratorul drumului public împreuna cu autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul politiei rutiere, vor stabili programe sau intervale orare pe timpul nopţii, în care oprirea sau staţionarea este permisă pentru distribuirea mărfurilor.

Se considera parcare staţionarea vehiculelor în spatii special amenajate sau stabilite si semnalizate corespunzător.

Vehiculul oprit sau staţionat pe partea carosabila trebuie aşezat lângă si în paralel cu marginea acesteia, pe un singur rând, daca printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele fără ataş, mopedele si bicicletele pot fi oprite sau staţionate si câte doua, una lângă alta.

Politia rutiera poate dispune ridicarea si depozitarea In locuri special amenajate a vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabila si care constituie un obstacol pentru circulaţia publica. Ridicarea si depozitarea vehiculelor se realizeaza de catre administraţiile publice locale sau de catre administratorul drumului public, dupa caz.

Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul si depozitarea vehiculului staţionat neregulamentar se suporta de către deţinătorul acestuia.

Cazurile si condiţiile In care oprirea, staţionarea sau parcarea pe drumul public este permisa se stabilesc prin regulament, în conformitate cu prevederile legale

 • Circulaţia vehiculelor destinate transportului de mărfuri sau transportului public de persoane

Atestatul profesional este obligatoriu pentru conducătorul autovehiculului care efectueaza transport de marfuri periculoase, transport public de persoane, transport In cont propriu de persoane cu microbuze si autobuze, transporturi agabaritice, precum si pentru autovehiculele de transport marfa cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, care circula In trafic intern si international.

Conducerea autovehiculelor aparţinând Ministerului Administraţiei si Internelor, Ministerului Apararii si Serviciului Roman de Informatii, destinate transportului de marfuri a caror masa totala maxima autorizata este mai mare de

 • tone, transportului de marfuri sau produse periculoase, transportului de persoane, precum si conducerea vehiculelor cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite, care executa transporturi pentru nevoile proprii ale acestor institutii, sunt permise conducatorilor de autovehicule numai pe baza atestatului profesional eliberat de aceste institutii, In conditiile stabilite de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului. Acest atestat este valabil numai pentru perioada In care conducatorii auto respectivi fac parte din aceste institutii.

Conditiile de obtinere a certificatului de atestare profesionala se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, In conformitate cu prevederile legale In vigoare.

Certificatul de atestare profesionala care confera titularului dreptul de a efectua activitatea pentru care a fost eliberat este valabil numai Insotit de permisul de conducere corespunzător categoriei din care face parte vehiculul condus.

Se interzice transportul pe drumurile publice al mărfurilor si produselor periculoase In vehicule care nu au dotările si echipamentele necesare sau care nu îndeplinesc condiţiile tehnice si de agreere prevăzute In Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), Incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, ori pentru care conducătorul vehiculului nu deţine certificat A.D.R. corespunzător.

Autovehiculul care transporta mărfuri sau produse periculoase poate circula pe drumurile publice numai în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare.

Vehiculele care, prin construcţie sau datorita încărcăturii transportate, depăşesc masa si/sau gabaritul prevăzute de normele legale pot circula pe drumul public numai pe traseele stabilite de administratorul drumului public sau, după caz, de autorităţile administraţiei publice locale, cu respectarea prevederilor legale In vigoare.

Autovehiculele cu mase si/sau gabarite depăşite, cele care transporta mărfuri sau produse periculoase, precum si cele de însoţire trebuie sa aibă montate

semnalele speciale de avertizare cu lumina galbena, prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. c), iar conducătorii acestora trebuie sa le menţină în funcţiune pe toata perioada deplasării pe drumul public