Pin It

Pentru a conduce un moped pe drumurile publice, conducătorul acestuia trebuie sa aibă vârsta de cel puţin 16 ani.

Pentru a conduce o bicicleta pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie sa aibă vârsta de cel puţin 14 ani.

Bicicletele si mopedele care circula pe drumurile publice trebuie sa fie echipate cu mijloace de iluminare si dispozitive reflectorizant-fluorescente. Este interzisa circulaţia acestora pe timp de noapte fără aceste mijloace si dispozitive în stare de funcţionare.

Sunt interzise accesul si deplasarea vehiculelor cu tracţiune animala, a animalelor de povara, de tracţiune sau de călărie, precum si a animalelor izolate sau în turmă pe drumurile naţionale, în municipii si pe drumurile la începutul cărora exista indicatoare de interzicere a accesului.

In cazurile prevăzute la alin. (1), autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate sa amenajeze drumuri laterale destinate circulaţiei acestora, potrivit competentelor stabilite prin lege.

Pentru a circula pe drumurile publice pe care accesul le este permis, animalele, vehiculele trase sau împinse cu mâna, animalele de povara, de tracţiune si de călărie vor avea cate un conducător, iar vehiculele cu tracţiune animala vor fi echipate si cu mijloace de iluminare si dispozitive reflectorizant- fluorescente, în conformitate cu prevederile regulamentului.

Pietonii sunt obligaţi sa se deplaseze numai pe trotuar, iar în lipsa acestuia, pe acostamentul din partea stânga a drumului, în direcţia lor de mers. Când si acostamentul lipseşte, pietonii sunt obligaţi să circule cat mai aproape de marginea din partea stânga a părţii carosabile, în direcţia lor de mers.

Pietonii au prioritate de trecere fata de conducătorii de vehicule numai atunci când sunt angajaţi în traversarea drumurilor publice prin locuri special amenajate, marcate si semnalizate corespunzător, ori la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor.

Traversarea drumului public de către pietoni se face perpendicular pe axa acestuia, numai prin locurile special amenajate si semnalizate corespunzător, iar în lipsa acestora, în localităţi, pe la colţul străzii, numai după ce s-au asigurat ca o pot face fără pericol pentru ei si pentru ceilalţi participanţi la trafic.

Pietonii surprinşi si accidentaţi ca urmare a traversării prin locuri nepermise, la culoarea roşie a semaforului destinat acestora, sau a nerespectarii altor obligaţii stabilite de normele rutiere poarta întreaga răspundere a accidentării lor, în condiţiile în care conducătorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulaţia prin acel sector.

Sunt asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant de construcţie speciala, cele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau împingerii cu mâna, precum si cele care se deplasează pe patine sau dispozitive cu role.

Se exceptează de la respectarea regulilor stabilite pentru pietoni poliţistul rutier si persoanele care se afla pe platforma drumului public si sunt autorizate, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, sa îndrume sau sa dirijeze circulaţia rutiera, în condiţiile stabilite prin regulament.

Este interzisa ocuparea trotuarelor cu vehicule imobilizate, iar când aceasta este permisa, conform indicatoarelor sau marcajelor, lăţimea minima a trotuarului lăsat la dispoziţia pietonilor trebuie sa fie de cel puţin un metru.

Regulile privind circulaţia pe drumurile publice a mopedelor, bicicletelor, vehiculelor cu tracţiune animala, a conducătorilor de coloane militare, cortegii, grupuri organizate, precum si de animale se stabilesc prin regulament