Pin It

Accidentul de circulaţie este evenimentul care întruneste cumulativ următoarele condiţii:

  1. s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice ori si-a avut originea Intr- un asemenea loc;
  2. a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel puţin unui vehicul sau alte pagube materiale;
  3. în eveniment a fost implicat cel puţin un vehicul în mişcare;
  4. s-a produs ca urmare a încălcării unei reguli de circulaţie.

Vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu excepţia celor cu tracţiune animala, a remorcilor si a mopedelor, care circula pe drumurile publice, trebuie sa aibă asigurare obligatorie pentru răspundere civila în caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, conform legii.

Politia rutiera dispune măsura reţinerii certificatului de înmatriculare sau înregistrare si retragerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculelor neasigurate, aflate In trafic, eliberând dovada fără drept de circulaţie.

Daca deţinătorul vehiculului nu face dovada asigurării acestuia, după 30 de zile de la data aplicării măsurii prevazute la alin. (2), politia rutiera dispune radierea din evidenta a vehiculului.

Conducătorul unui vehicul implicat Intr-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii unei persoane este obligat sa ia masuri de anunţare imediata a politiei, sa nu modifice sau sa şteargă urmele accidentului si sa nu părăsească locul faptei.

Orice persoana care este implicata sau are cunoştinţa de producerea unui accident de circulaţie în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau a mai multor persoane, precum si

 

în situaţia în care în eveniment este implicat un vehicul care transporta mărfuri periculoase este obligata sa anunţe de îndată politia si sa apeleze numărul naţional unic pentru apeluri de urgenta 112, existent în reţelele de telefonie din România.

Este interzis oricărei persoane sa schimbe poziţia vehiculului implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau a mai multor persoane, sa modifice starea locului sau sa şteargă urmele accidentului fără încuviinţarea politiei care cercetează accidentul.

Conducătorului de autovehicul sau tramvai, instructorului auto atestat care se afla în procesul de instruire practica a unei persoane pentru obţinerea permisului de conducere, precum si examinatorului autorităţii competente în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere sau pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile acestuia, implicaţi într-un accident de circulaţie, le este interzis consumul de alcool sau de substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora după producerea evenimentului si pana la testarea concentraţiei alcoolului în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice.

In situaţia în care nu sunt respectate dispoziţiile alin. (1), se considera ca rezultatele testului sau ale analizei probelor biologice recoltate reflecta starea conducătorului, a instructorului auto sau a examinatorului respectiv în momentul producerii accidentului.

Conducătorul de vehicul implicat Intr-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat numai avarierea vehiculului este obligat sa-l scoată imediat în afara părţii carosabile ori, daca nu este posibil, sa-l deplaseze cât mai aproape de bordura sau acostament, semnalizându-l corespunzător.

In situaţia prevăzuta la alin. (1), conducătorul de vehicul este obligat sa se prezinte imediat la unitatea de politie pe raza căreia s-a produs accidentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare.

Daca în accidentul de circulaţie sunt implicaţi doi sau mai mulţi conducători ale căror vehicule avariate pot fi deplasate fără riscul de a periclita siguranţa circulaţiei, aceştia se vor prezenta imediat cu vehiculele la unitatea de politie pe raza căreia a avut loc evenimentul, pentru întocmirea documentelor de constatare a accidentului.

Proprietarul sau deţinătorul al cărui autovehicul, remorca sau tramvai a fost avariat în alte împrejurări decât într-un accident de circulaţie este obligat sa anunţe imediat politia pe raza căreia s-a produs evenimentul, pentru întocmirea documentelor de constatare.

La solicitarea Comisiei de Supravegherea Asigurărilor sau a societăţilor de asigurare, autoritatea care are în evidenta vehiculele înmatriculate sau înregistrate comunica datele referitoare la acestea si proprietarilor sau deţinătorilor acestora.

La solicitarea Comisiei de Supravegherea Asigurărilor sau a societăţilor de asigurare, politia rutiera comunica acestora copii ale documentelor de constatare a evenimentelor, în vederea întocmirii dosarelor pentru despăgubire