Pin It

Autovehiculele si remorcile înmatriculate în România pot trece frontiera de stat pe drumurile publice, daca îndeplinesc condiţiile cerute pentru a fi admise In circulaţia internaţionala, iar conducătorii lor poseda permis de conducere valabil, conform prevederilor Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, încheiata la Viena la 8 noiembrie 1968 si ratificata de România prin Decretul nr. 318/1980.

Autovehiculele si remorcile înmatriculate în alte state pot trece frontiera de stat si pot circula pe drumurile publice din România, daca îndeplinesc condiţiile tehnice prevăzute în convenţia menţionata la alin. (1), dar numai în perioada cat sunt asigurate pentru cazurile de răspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de circulaţie.

Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul României, persoanele care sunt titulare ale unui permis de conducere eliberat într-un stat care nu este membru al Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, prevăzute la alin. (1), trebuie sa posede si permis de conducere internaţional.

Autovehiculele si remorcile înmatriculate în alte state, deţinute de persoane care au sediul sau domiciliul în România, pot fi conduse pe drumurile publice pe o perioada de maximum 90 de zile de la introducerea acestora în tara, daca sunt asigurate pentru cazurile de răspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de circulaţie.

Persoanele care si-au stabilit reşedinţa în România pot sa îşi înmatriculeze autovehiculele sau remorcile la autoritatea competenta din zona de reşedinţă.

Autovehiculele înmatriculate în statele care nu sunt semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere prevăzute la alin. (1) sunt obligate sa poarte în partea din spate semnul distinctiv al statului care a efectuat înmatricularea.

Persoanele care domiciliază în alte state, aflate temporar în România, pot conduce autovehicule pe drumurile publice daca poseda permis de conducere valabil, conform modelelor stabilite în Convenţia asupra circulaţiei rutiere, prevăzuta la art. 82 alin. (1), sau a cărui valabilitate este recunoscuta pe baza de reciprocitate.

Persoanele cu domiciliul în România care poseda permise de conducere naţionale eliberate de autorităţile statelor membre ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere au dreptul sa conducă autovehicule pe drumurile publice cel mult 90 de zile de la intrarea lor în tara.

Persoanele care si-au stabilit reşedinţa în România pot sa îşi preschimbe permisul de conducere obţinut în alt stat semnatar al Convenţiei asupra circulaţiei rutiere într-unul romanesc, la autoritatea competenta din zona de resedinta.

Preschimbarea permiselor de conducere naţionale emise de autorităţile străine cu documente similare româneşti se efectuează în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului administraţiei si internelor, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.