Pin It

Nerespectarea dispoziţiilor privind circulaţia pe drumurile publice, care întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni, atrage răspunderea penala si se sancţionează potrivit legii

Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai, neînmatriculat sau neînregistrat, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani.

Punerea În circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai cu număr fals de înmatriculare sau de înregistrare se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.

Tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate ori cu număr fals de înmatriculare sau de înregistrare se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale cărei plăcute cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulaţie în România, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.

Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoana care nu poseda permis de conducere se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.

Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoana al cărei permis de conducere este necorespunzator categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv sau al cărei permis i-a fost retras sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendata sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

Cu pedeapsa prevăzuta la alin. (2) se sancţionează si persoana care încredinţează cu ştiinţa un autovehicul sau tramvai, pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane care se afla în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2) sau unei persoane care suferă de o boala psihica ori se afla sub influenta alcoolului sau a unor produse ori substanţe stupefiante sau a

medicamentelor cu efecte similare acestora.

Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoana care are o îmbibaţie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur În sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.

Cu pedeapsa prevăzuta la alin. (1) se sancţionează si persoana care conduce un autovehicul sau un tramvai si care se afla sub influenta unor substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora.

Substanţele sau produsele stupefiante, precum si medicamentele cu efecte similare acestora se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii Publice, iar lista acestora se publica În Monitorul Oficial al României, Partea I.

Daca persoana aflata în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2) efectuează transport public de persoane, transport de substanţe sau produse periculoase ori se afla în procesul de instruire practica a unei persoane pentru obţinerea permisului de conducere sau în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, pedeapsa este închisoare de la 2 la 7 ani.

Refuzul, împotrivirea ori sustragerea conducătorului unui autovehicul sau al unui tramvai ori a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, sau a examinatorului autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, de a se supune recoltării probelor biologice sau testării aerului expirat, în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei de produse sau substanţe stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Recoltarea probelor biologice se face în instituţii medicale autorizate sau în instituţii medico-legale si se efectuează numai în prezenţa unui reprezentant al politiei rutiere.

Stabilirea concentraţiei de alcool sau a prezentei în organism de substanţe ori produse stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se face în instituţiile medico-legale autorizate, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Sanataţii Publice.

Stabilirea prezentei alcoolului în aerul expirat sau testarea preliminară a prezentei în organism a substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se face de către politia rutiera, cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate.

Stabilirea concentraţiei de alcool în aerul expirat se face de către politia rutiera, cu ajutorul unui mijloc tehnic omologat si verificat metrologic.

Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testata de poliţistul rutier cu un mijloc tehnic certificat si depistata ca având o concentraţie de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, poate solicita acestuia sa i se recolteze probe biologice de către instituţiile medicale prevăzute la alin. (1), în vederea stabilirii îmbibaţiei de alcool în sânge.

Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testata cu un mijloc tehnic certificat ca având o concentraţie de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, este obligata sa se supună recoltării probelor biologice sau testării cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic.

Conducătorilor de autovehicule sau tramvaie, testaţi în trafic cu un mijloc tehnic certificat, care indica prezenta, în produsele biologice, a unor substanţe sau produse stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, li se recoltează obligatoriu probe biologice.

Părăsirea locului accidentului de către conducătorul vehiculului sau de către instructorul auto, aflat în procesul de instruire, sau de examinatorul autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sanataţii uneia sau mai multor persoane ori daca accidentul s-a produs ca urmare a unei infracţiuni, fără încuviinţarea politiei care efectuează cercetarea locului faptei, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Cu pedeapsa prevăzuta la alin. (1) se sancţionează si fapta oricărei persoane de a modifica starea locului sau de a şterge urmele accidentului de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, fără acordul echipei de cercetare la fata locului.

Nu constituie infracţiune fapta conducătorului de vehicul care, în lipsa altor mijloace de transport, el însuşi transporta persoanele rănite la cea mai apropiata unitate sanitara în măsura sa acorde asistenta medicala necesara si la care a declarat datele personale de identitate si numărul de înmatriculare sau înregistrare a vehiculului condus, consemnate într-un registru special, daca se înapoiaza imediat la locul accidentului.

Nu constituie infracţiunea de părăsire a locului accidentului fapta conducătorului autovehiculului cu regim de circulaţie prioritara, daca acesta anunta de îndată politia si după terminarea misiunii se prezintă la sediul unitatii de politie pe a cărei raza de competenta s-a produs accidentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare.

Nu constituie infracţiune parasirea locului accidentului, daca victima paraseste locul faptei, iar conducătorul de vehicul anunţa imediat evenimentul la cea mai apropiata unitate de politie.

Fapta conducătorului de vehicul sau a instructorului auto, aflat În procesul de instruire, ori a examinatorului autoritatii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, de a consuma alcool, produse ori substanţe stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, după producerea unui accident de circulaţie care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, pana la recoltarea probelor biologice ori pana la testarea cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic sau pana la stabilirea cu un mijloc tehnic certificat a prezentei acestora în aerul expirat, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.

Nu constituie infracţiune consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substanţelor stupefiante, după producerea accidentului de circulaţie si pana la sosirea politiei la fata locului, daca acestea sunt administrate de personal medical autorizat, în cazul în care acestea sunt impuse de starea de sănătate sau de vătămarea corporală a conducătorului auto.

Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 22 alin. (5) de către medicul de familie, în cazul producerii unui accident de circulaţie care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, ca urmare a afecţiunilor medicale ale conducătorului de vehicul, se pedepseşte cu Închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Fapta săvârşita cu intenţie de a sustrage, distruge, degrada ori de a aduce în stare de neîntrebuintare indicatoarele, semafoarele, amenajările rutiere sau crearea de obstacole pe partea carosabila se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.

Cu pedeapsa prevăzuta la alin. (1) se sancţionează instalarea de mijloace de semnalizare rutieră sau modificarea poziţiilor acestora, fără autorizaţie eliberata de autorităţile competente, de natura sa inducă în eroare participanţii la

 

trafic.

Organizarea sau participarea, în calitate de conducător de vehicul sau de animale, la întreceri neautorizate pe drumurile publice se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Cu pedeapsa prevăzuta la alin. (3) se sancţionează blocarea cu intenţie a drumului public, daca se pune în pericol siguranţa circulaţiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulaţie a celorlalţi participanţi la trafic.

Lăsarea fără supraveghere pe partea carosabila a drumurilor publice a unui vehicul care transporta produse sau substanţe periculoase se pedepseşte cu Închisoare de la 3 la 7 ani.

Îndeplinirea defectuoasa sau neîndeplinirea atribuţiilor de verificare tehnica ori inspecţie tehnica periodica a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor ori a celor referitoare la efectuarea unor reparaţii sau intervenţii tehnice de către persoanele care au asemenea atribuţii, dacă din cauza stării tehnice a vehiculului s-a produs un accident de circulaţie care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii unei persoane, se pedepseşte conform legii penale.

Repararea autovehiculelor având urme de accident, fără autorizaţia eliberata de politie, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Efectuarea unor lucrări de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului public si amplasarea unor construcţii, panouri sau reclame publicitare în zona drumului, fără autorizaţie de construcţie eliberată în condiţiile legii, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sanctionează si persoana care nu respecta condiţiile stabilite în autorizaţia de construcţie, eliberata în condiţiile legii, pentru amenajarea accesului rutier la drumul public, în cazul construcţiilor amplasate în zona acestuia.

Persoana autorizata de administratorul caii ferate care nu ia masurile corespunzătoare pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferata se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Cu pedeapsa prevăzută la alin. (3) se sancţionează si persoana autorizata de către administratorul unui drum public sau de către executantul unei lucrări pe partea carosabila, care nu ia masurile corespunzătoare pentru semnalizarea obstacolelor sau a lucrărilor pe drumurile publice, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat victime omeneşti sau pagube materiale