Pin It

În Republica Moldova  se  ocupă doar  două companii financiare nebancare  cu acordarea creditelor ipotecare - Prime Capital şi MAIB-Leasing celelalte sunt companii intermediare dintre bănci şi beneficiarii creditelor. Principalele surse pentru acordarea  creditelor ipotecare le constituie, într-o măsură mai mică, propriul capital al băncilor, şi într-o măsură mai mare depozitele atrase şi liniile de credit internaţionale. Caracterul resurselor pomenite mai sus determină durata mică a creditelor ipotecare acordate şi dobânzile înalte la acestea.

Prime Capital oferă un împrumut ipotecar la o rată a dobînzii de doar 15% anual,  suma împrumutului poate varia de la 5 mii USD(dolari) pînă la 200 de mii USD(dolari), dar nu mai mult de 65% din valoarea de piaţă a apartamentului. Termenul împrumutului – la alegerea clientului de la 2 la 10 ani.

Pentru a lua credit de la Prime Capital este nevoie de parcurs doar  5  pasi simpli.

Prime Capital - Companie creată în anul 2005 ca întreprindere cu capital străin,specializată în oferirea împrumuturilor ipotecare, împrumuturilor pentru business şi corporative pe termen lung. Compania financiară, non-bancară, îşi începe activitatea în ianuarie 2006 drept prima companie ipotecară din Republică, marcînd o dezvoltare şi o creştere rapidă. Fondator şi propietar al Prime Capital este fondul de investiţii gestionat de NCH Capital (SUA). Scopul Prime Capital este inovator şi, în general, se bazează pe 4 elemente care le consideră esenţiale într-o activitate de succes: - satisfacerea maximă a necesităţilor clienţilor; - crearea încrederii şi fidelizarea clienţilor; - minimizarea riscurilor; - profesionalizm înalt.

Leasing- Sistem de finanţare a investiţiilor, constând din închirierea de materiale, maşini şi utilaje moderne de la societăţi specializate.

MAIB-Leasing este compania-fiica a BC Moldova-Agroindbank - una dintre cele mai mari si stabile banci din Moldova. Scopul creării companiei a fost dezvoltarea în Moldova a serviciului de leasing, un serviciu financiar competitiv şi larg raspîndit în întreaga Europa.

Cu ajutorul MAIB-Leasing S.A.,  avem posibilitatea rapid şi uşor de a  procura în leasing, de orice sumă, şi să primim consultaţii de calitate superioară privind serviciile de leasing şi avantajele acestora.

Condiţiile de baza ale leasingului pentru bunurile imobile la MAIB-Leasing .

Plata iniţială (rata de autofinantare) poate fi majorată la cererea clientului   30 % din valoarea de piaţă a imobilului achiziţionat.

Perioada leasingului - este selectată iniţial de client, după care este examinată de Comitetul de Creditare al MAIB-Leasing S.A., reieşind din situaţia financiară a clientului-pîna la 36 luni.

Rata dobînzii - se calculeaza doar pe baza valorii efective rămase-25 % anual în lei.

Plăţile de leasing  achitările se efectueaza lunar, în rate egale, pîna la data de 30 a fiecărei luni.

Comisionul unic la încheierea contractului - cheltuielile legate de examinarea cererii clientului; monitoringul pentru executarea condiţiilor stipulate în contractul de leasing ,  perfectarea notarială a contractelor de vînzare-cumpărare a imobilului, comisionul companiei rieltor (în caz de necesitate),taxa înregistrării de stat a contractului de vînzare-cumpărare a imobilului, cheltuieli legate de serviciile organului cadastral la eliberarea extraselor privind proprietarii imobilelor. 2% - la încheierea contractului cu valoarea mai mare de 1,5 mln lei sau a unei cote părţi, într-un complex locativ aflat în construcţie, 2,5% - la încheierea contractului cu valoarea pînă la 1,5 mln lei sau participarea la finisarea construcţiei spaţiilor locative.

Dar în Moldova mai există companii de construcţii  ce se parteneriază cu băncile comerciale ce acorda credite ipotecare, astfel promovînd blocurile ce le construiesc ei. Procedura de primire a creditului ipotecar cu ajutorul a aşa companii vedem mai jos.

Precum spune înţelepciunea populară, “cel care restituie la timp datoriile are acces la buzunarul creditorului”.

Ipoteca ajută cumpărătorului să-şi procure o locuinţă, achitînd pînă la 20-30% din valoarea reală a ei şi rezultatul este că proprietarul locuieşte într-un apartament nou, iar restul împrumutului îl achită treptat. 

Efectuînd o concluzie la perocedura de predare a creditelor ipotecare dintre bănci şi companii vedem unele difirenţe şi adică în momentul scopului predării creditului ipotecar. Băncile predau creditul ipotecar fie pentru procurarea unei locuinţe sau fie pentru un oricare alt scop depunînd bunul imobol fie de pe piata de primară fie secundară iar companiile au proiecte pentru anumite complexe de locuinţă,ei  promoviază anume acele imobile oferindule credite ipotecare în baza lor.

Procedura de predare a creditelor sau leasingului este aseamănătoare dintre banci şi companii

În Republica Moldova ipoteca  se omogenează cu ipoteca din alte ţări printr-o condiţie de principiu: drept gaj pentru creditul destinat cumpărării unui imobil este însuşi imobilul. Însă, spre deosebire de pieţele imobiliare din alte ţări, unde regulile de joc pot fi influenţate esenţial de către fiecare verigă din lanţul ipotecar „beneficiar - proprietarul imobilului – organizaţia creditoare”, în Moldova dau tonul deocamdată, în principal, creditorii. Acest lucru, precum şi faptul că astăzi lipseşte, practic, concurenţa în acest domeniu între cei vizaţi, nu lasă în prezent spaţiu larg de dezvoltare pentru ipoteca noastră.