1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Reprezentarea are loc în baza unei împuterniciri. Temeiurile apariţiei raportului juridic de reprezentare:

 • manifestarea voinţei reprezentatului privind împuternicirea acordată exprimată prin contract sau procură.
 • un act a organului de stat sau ale organelor administrative ce permit subiectelor de a acţiona în calitate de reprezentanţi;
 • fapt ce permite reprezentarea.

Contractele ce nasc reprezentarea: Contracte de mandat

► o parte se obligă să efectueze acte juridice din rnumele şi pe seama celuilalt. Drepturile

repre

zentantului sînt confirmate prin procura ce i se eliberează, dacă împuternicirile nu sunt incluse în contract.

Tipurile:

 1. După izvorul puterii de a reprezenta:
 • legală (izvorul e legea - părinţii sunt reprezentanţi legali ai minorilor);
 • benevolă convenţională (izvor e voinţa părţilor );
 • comercială

Contracte de agenţie

 1. După întinderea puterii de a reprezenta:
 • generală (împuterniceşte de a încheia orice act juridic)
 • specială (împuterniceşte anumite acte juridice).

Reprezentarea produce efecte juridice pentru reprezentat în raport cu terţul contractat. Pentru reprezentant nu produce nici un efect juridic.

Reprezentat

-------------- ►

<4---------

Reprezentant

---------------- ►

<4-----------

Persoana tertă

5

i

i i

 
             

Temeiurile reprezentării:

 • manifestarea voinţei unei persoane;
 • numirea în funcţie - tutorii, curatorii;
 • acte administrative (casierii, vânzătorii, persoanele de la garderobă).
Loading...