1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Legislaţia civilă a Republicii Moldova nu conţine noţiunea de „termene" în drept civil, în pofida importanţei sale deosebite în reglementarea raporturilor patrimoniale şi a celor personale nepatrimoniale legate de acestea, în drept sub noţiunea de „termen" este obişnuit să înţelegem un moment sau o perioadă anumită, de curgerea sau scurgerea căreia actele normative, cu forţă juridică diferită, leagă survenirea anumitor consecinţe juridice. După caracterul său generic, „termenul", în dreptul civil, înseamnă un interval de timp, instituit prin lege, prin hotărîre judecătorească sau prin acordul părţilor, survenirea sau scurgerea căruia duce la apariţia, modificarea sau stingerea raporturilor patrimoniale (raporturi ce apar în legătură cu patrimoniul - o totalitate de bunuri materiale ce au o formă economică) sau a celor personale nepatrimoniale legate de cele patrimoniale, cît şi unele cazuri ale celor nelegate de cele patrimoniale.

Temei de apariţie a raporturilor juridice ne apar împrejurările numite „fapte juridice". Un tip deosebit al faptelor juridice sînt „termenele". Specificul termenelor ca fapte juridice se explică prin caracterul lor dualist. Pe de o parte, stabilirea termenelor este condiţionată de voinţa legislatorului, voinţa instanţei de judecată sau voinţa subiecţilor convenţiei, în acelaşi timp curgerea lor este supusă legilor obiective ale curgerii timpului, care nu se supun factorilor volitivi, în virtutea celor expu se, multe dintre „termenele" de însemnătate juridico -civilă pot fi atribuite la evenimente sau acţiuni. Astfel, potrivit art.260, termenul poate fi instituit prin referire la un eveniment viitor şi sigur că se va produce. De exemplu, potrivit art.1440 alin.(l) în ziua decesului persoanei fizice se deschide succesiunea. Un astfel de termen se atribuie la evenimente. Termenul de încărcare a navei (art.154, 155 al Codului navigaţiei maritime comerciale R.M.) sau de descărcare (art.164 al Codului navigaţiei maritime comerciale R.M.), se calculează în

Codul navigaţiei maritime comerciale din momentul punerii la dispoziţie a navei spre încărcare, ceea ce ne vorbeşte despre faptul ca este vorba despre fapte juridice-acţiuni, care doar se comensurează cu curgerea obiectivă a timpului.

Loading...