1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Regulile de calculare a termenilor sînt expuse în art. CC şi se răsfrîng asupra termenelor stabilite de lege, de contract sau de instanţa de judecată. După modul de marcare a termenelor, acestea se împart în termene determinate de:

  1. Dată calendaristică. De exemplu, termenul de predare a mărfii, conform con tractului de vînzare-cumpărare stabilit de părţi, este o dată concretă - 20 septembrie 2003. Termenele se determină printr-o dată calendaristică în cazurile în care acţiunea drepturilor şi obligaţiilor trebuie legată de un moment concret, de exemplu, de o dată concretă - 5 august 2003, sau de o dată concretă a fiecărei luni, caz ce apare cel mai des la efectuarea plăţilor periodice : comunale, de asigurare, plata procentelor conform de pozitului bancar (art.1225 alin.(2)). '

Termenele calculate printr-o dată calendaristică sînt întotdeauna determinate şi se referă la termenele absolut determinate.

  1. Termenele determinate de scurgerea unei perioade. Termenul se determină printr-o perioadă de timp, dacă este necesar să evidenţiem un interval de timp, înăuntrul căruia drepturile şi obligaţiile civile trebuie să acţioneze (să apară, să existe, să se modifice şi să dispară), în astfel de cazuri durata unei astfel de perioade se calculează în ani, luni, săptămîni, zile, ore şi chiar într -un astfel de termen cum este momentul. Astfel, obligaţia vînzătorului de predare a mărfii se consideră executată în momentul predării acesteia cărăuşului sau la oficiul poştal pentru a fi transportată la cumpărător, dacă contractul nu prevede altfel (art.760 alin.(2)). Dreptul de proprietate asupra întreprinderii ca complex patrimonial apare din momentul predării şi este supus înregistrării imediate (art.822).
  2. Termenul poate fi determinat prin referire la un eveniment viitor şi sigur că se va produce: de exemplu decesul persoanei, începutul şi sfîrşitul navigaţiei, începutul sezonului respectiv (de încălzire), atingerea unei vîrste anumite, decesul beneficiarului întreţinerii sau al dobînditorului în contractul de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă etc. Termenele-evenimente survin inevitabil, dar nu se ştie în care moment concret.
Loading...