1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Deoarece acţiunea civilă este acţiunea îndreptată spre realizarea silită a pretenţiei indicate de reclamant, atunci această acţiune poate fi exercitată după începutul curgerii termenului de prescripţie, în art.272 alin.(l) este stabilită regula generală care determină momentul începutului calculării termenului de prescripţie: dreptul la înaintarea acţiunii apare din ziua în care persoana a aflat sau trebuia să afle despre încălcarea dreptului său. Din această zi după regula generală, începe curgerea termenului de prescripţie. Pînă la acest moment persoana dreptul căreia a fost încălcat nu putea să apeleze la instanţele de judecată sau alte organe jurisdicţionale pentru apărarea dreptului încălcat. După sensul articolului comentat, începutul termenelor generale şi speciale de prescripţie este condiţionat de momentul în care persoana în favoarea căreia curge termenul de prescripţie poate apela la judecată pentru realizarea forţată a dreptului său.

Determinarea momentului încălcării dreptului depinde de faptul dacă este încălcat un drept absolut, de creanţă, sau un drept apărut din aşa-numitele raporturi continue, în acţiunile despre apărarea dreptului de proprietate şi altor drepturi absolute (dreptul la demnitate, reputaţie comercială, alte drepturi nepatrimoniale) momentul de încălcare a dreptului nu creează dificultăţi - ziua în care proprietarul a aflat despre încălcarea dreptului său. Dacă proprietarul nu a ştiut despre încălcarea dreptului din neglijenţă sau din alte motive întemeiate, atunci începutul curgerii prescripţiei se calculează din momentul în care el trebuia să afle despre încălcarea dreptului său.

Drepturile juridice civile sînt destul de diverse şi adesea foarte complicate, drept care momentul de început al curgerii termenului de prescripţie este foarte greu de determinat. Articolul comentat mai detaliat reglementează începutul curgerii termenului de prescripţie referitor la drepturile ce decurg din raporturi obligaţionale.

Dreptul de înaintare a acţiunii sau a pretenţiei aparţine persoanei dreptul su biectiv sau interesul căreia a fost încălcat. Curgerea termenului de prescripţie începe din momentul în care anume această persoană a aflat sau trebuia să afle despre încălcarea dreptului său, indiferent de faptul cine a apelat la apărare - propriu-zis persoana dreptul căreia a fost încălcat, sau, în interesul acesteia, alte persoane, în cazurile în care legea materială sau procesuală le acordă dreptul la apel la judecată, (art.7, 71, 73 CPC R.M.).

Loading...