1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Definiţia:

Persoana juridică o unitate organizaţională ce dispune de patrimoniu distinct, activează în numele său şi poartă răspundere de sine stătătoare, poate fi în calitate de reclamant sau reclamat în instanţa, de judecată. Art. 55 alin.1 al CC al RM ne dă definiţia persoanei juridice.

Semnele caracteristice: formează anumite calităţi ce sunt necesare, iar în ansamblu sunt destule pentru ca o organizaţie să fie recunoscută ca subiect al dreptului civil.

  • unitate organizaţională - este o organizaţie ce dispune de organe de conducere, administrare, control şi revizie (deci are o structură, este bine organizată). Unirea persoanelor şi a intereselor.
  • patrimoniu distinct - formează baza materială a activităţii persoanei juridice. Fiecărei activităţi îi este necesar: tehnică, cunoştinţe, mijloace băneşti. Unirea acestora şi deosebirea de patrimoniu persoanei ce formează această persoană juridică se numeşte patrimoniu distinct. Gradul distinctivităţii patrimoniului depinde de forma organizatorico - juridică.
  • răspunderea de sine stătătoare, deci asociaţii persoanei juridice nu răspund pentru obligaţiile persoanei juridice şi invers.
  • activitatea în nume propriu - posibilitatea dobândirii şi exercitării drepturilor în nume propriu, precum şi asumarea obligaţiilor. "Numele" persoanei juridice o individualizează şi este o premisă a dobândirii capacităţii juridice.

* posibilitatea de a fi reclamant sau reclamat (pârât) în instanţa de judecată.

Legislaţia RM cunoaşte următoarele categorii de persoane juridice:

  • organizate în mod corporativ şi organizate în baza calităţii de membru,
  • dependente şi independente,
  • cu scop lucrativ (comerciale) şi fără scop lucrativ (necomerciale),
  • de drept public şi de drept privat,
  • persoane juridice cu drept de administrare operativă şi persoane juridice cu drept de proprietate privată,
  • persoane juridice de persoane şi persoane juridice de capitaluri.
Loading...