În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Termenul:

MUNCA - activitatea specifică oamenilor (manuală sau intelectuală) prin care ei utilizează aptitudinile fizice şi psihice cu care sunt înzestraţi, în scopul producerii bunurilor cerute de viaţa lor. Conform Dicţionarului explicativ al limbii romîne prin muncă se înţelege activitatea conştientă specifică omului, îndreptată spre un anumit scop în procesul căruia omul efectuează, reglementează şi controlează, prin acţiunea sa, schimbul de materii dintre el şi natură pentru satisfacerea treburilor sale.

În sens general munca este activitatea de producere a bunurilor materiale şi spirituale. În sens restrîns munca reprezintă activitatea de producere a bunurilor şi serviciilor recunoscute social şi care reprezintă o sursă de venit pentru cei care o prestează. Munca poate fi efectuată:

  1. pentru sine - Ex. în gospodăria proprie fără a recurge la serviciile altora,aici nu se aplică normele de drept.
  2. pentru o altă persoană - nu se aplică în toate cazurile dreptul muncii, ci normele altor ramuri de drept - dreptul civil, cel mai adesea.

Ex.1. Frizerul sau croitorul lucrează la domiciliul sau la sediul profesional, pentru un client - el este supus normelor de drept civil în relaţiile în care intră cu acesta.

  1. Există şi muncă la domiciliu supusă normelor dreptului muncii.

Acelaşi tratament îl au şi liber-profesioniştii din diferite domenii: medicii, avocaţii, notarii publici, farmacişti etc.

Ex. 2. a) Medicii sunt salariaţi în reţeaua sanitară de stat (contract de muncă), unii dintre ei îşi exercită profesia liberală şi în cabinete particulare.

  1. b) Munca este prestată în cadrul unui raport juridic civil, prin încheierea de convenţii civile -­cum ar fi: zugrăvirea sau repararea casei unei persoane fizice. Concluzie:

Persoana care munceşte în schimbul unui salariu, în folosul altuia şi sub autoritatea acestuia, intră sub incidenţa dreptului muncii, atît aceasta cît şi angajatorul său. Aplicarea Dreptului muncii este determinată de:

  • primirea periodică a unei remuneraţii ca preţ al muncii - partea economică;
  • dependenţa juridică, adică exercitarea de către patron a autorităţii sale asupra salariatului. Meseriaşul care lucrează pentru un client nu se află sub autoritatea acestuia, deoarece el

primeşte o sarcină, dar o execută în deplină libertate. Definiţie:

Dreptul muncii poate fi definit ca fiind acea ramură a sistemului de dreptalcătuită din ansamblul normelor juridice care reglementează relaţiile individuale şicolective de muncă dintre patroni (angajatori) şi salariaţi (angajaţi).

Prin Dreptul muncii înţelegem atît totalitatea normelor ce reglementează relaţiile de muncă, dar şi ştiinţa, ideile, concepţiile şi teoriile despre aceste norme.

Menţionăm, deasemenea că dreptul muncii nu reglementează toate relaţiile sociale de muncă, ci doar acele relaţii sociale care se referă la munca prin angajare. Astfel la munca prestată înafara unor raporturi juridice de muncă se referă: 1) munca prestată în baza unui raport juridic civil(de ex.contractul de antrepriză);

  • munca persoanelor ce practică o profesiune liberă (notar, avocat, auditor);
  • munca efectuată în cadrul diferitor forme de activitate individuală ( de ex. munca unui lucrător agricol care-şi cultivă singur pămîntul, aflat în proprietatea sa).

Dreptul muncii este analizat sub 2 aspecte:

  • În sens restrîns poate fi definit ca dreptul contractelor de muncă.
  • În sens larg dreptul muncii s-a format şi există la ora actuală ca ramură de drept de protecţie a lucrătorului de lezarea intereselor sale, de influenţele nocive ale crizelor şi inflaţiei asupra nivelului de trai, apărare a părţii mai slabe, adică a salariaţilor de punerea în pericol a sănătăţii datorită activităţilor periculoase, sau grele pe care le înfăptuiesc.

În concluzie:Dreptul muncii este un drept de protecţie a salariaţilor, care este compus din ansamblul normelor juridice prin care sînt reglementate relaţiile ce se formează în procesul încheierii, executării, modificării şi încetării raporturilor juridice de muncă, întemeiate pe contractual individual de muncă.

Loading...