În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Constituţia. Deşi este principalul izvor pentru dreptul constituţional, Constituţia Republicii Moldova este un izvor important şi pentru dreptul muncii, deoarece: 1) unele drepturi fundamentale ale cetăţenilor sînt legate de muncă şi interesează aşadar dreptul muncii (dreptul de afiliere la sindicate (art. 42), dreptul la muncă şi la protecţia muncii (art. 43), dreptul la grevă (art. 45)); 2) principiile fundamentale ale dreptului muncii au ca izvor primar chiar textele constituţionale (interzicerea muncii forţate - art. 44 etc.). Codul muncii. Codul muncii din 28 martie 2003 reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, jurisdicţia muncii, precum şi alte raporturi legate nemijlocit de raporturile de muncă. Codul muncii se prezintă ca un act legislativ care cuprinde într-un sistem unitar cele mai importante norme juridice din ramura dreptului muncii. El determină conţinutul tuturor instituţiilor dreptului muncii. Codul muncii consfinţeşte cele mai importante principii ale reglementării juridice a relaţiilor de muncă şi determină statutul juridic al salariatului şi angajatorului. Alte acte legislative. Raporturile juridice de muncă sînt reglementate şi de alte acte legislative. În această privinţă se cer menţionate următoarele aspecte: Legea cu privire la protecţia muncii (nr. 625-XII) din 2 iulie 1991, care a consacrat drepturile salariaţilor la muncă în condiţii inofensive, ce corespund cerinţelor protecţiei muncii; Legea salarizării (nr. 847-XV) din 14 februarie 2002, care determină principiile economice, juridice şi organizatorice ale salarizării an-gajaţilor aflaţi în relaţii de muncă, în baza contractelor individuale de muncă; Legea RM privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (nr. 102-XV) din 13 martie 2003, care reglementează măsurile privind realizarea strategiilor şi politicilor de menţinere a unui nivel înalt al ocupării şi adaptării forţei de muncă la cerinţele pieţei muncii etc. Actele normative subordonate legii. Această categorie de acte normative se elaborează pe baza şi în vederea executării legilor. Din acest motiv, se cer a fi reţinute următoarele aspecte: a) actele normative subordonate legii (hotărîrile Guvernului RM, regulamentele şi instrucţiunile ministerelor şi departamentelor ş.a.) urmează să fie elaborate în conformitate cu legile în vigoare; b) ele nu pot conţine reglementări primare; c) ele trebuie să se înscrie în limitele competenţei materiale şi teritoriale ale organului care le emite.

Loading...