În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Salariatul reprezintă persoana fizică care prestează o muncă conform unei anumite specialităţi, calificări sau într-o anumită funcţie, în schimbul unui salariu, în baza contractului individual de muncă (art.1 CM al RM). Calitatea de salariat se dobîndeşte din momentul apariţiei capacităţii depline de muncă care este caracterizată prin două criterii:

  • Criteriul de vîrstă - art.46 al.2,3 CM al RM. Vîrsta minimă de încadrare în cîmpul muncii este de 15 ani, însă numai cu încuviinţarea reprezentanţilor legali. Lipsa încuviinţării are drept efect nulitatea absolută dar remediabilă. Încuviinţarea trebuie să fie:
  • expresă
  • special
  • prealabilă sau concomitentă încheierii contracului individual de muncă.
    • Criteriul volitiv - manifestarea de voinţă a persoanei fizice referitor la munca ce urmează a fi prestată. Manifestarea trebuie să fie:

-liberă

-în deplină conştiinţă de cauză -neechivocă.

Loading...