În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Angajatorul este persoana juridică (unitatea) sau persoana fizică care angajează salariaţi în baza unui contract individual de muncă, în schimbul unui salariu, munca desfăşurîndu-se în condiţii de subordonare a celui ce prestează munca (art.1 CM RM). Unitatea este considerată o întreprindere, instituţie, organizaţie cu statut de persoană juridică indiferent de tipul de proprietate, de forma juridică de organizare şi de subordonarea ei departamentală sau apartenenţa ei ramurală. Persoana juridică conf.art.55 din Codul civil este: organizaţia cu patrimoniu distinct care răspunde pentru obligaţiile sale cu acst patrimoniu şi poate avea scop lucrativ (commercial) sau nelucrativ (necomercial). Personalitatea juridică de muncă a persoanei juridice este determinată prin două criterii: operativ şi patrimonial.

Pentru a obţine statutul de persoană juridică acesta trebuie să deţină: o statut înregistrat la Camera de Înregistrare de Stat; o patrimoniu propriu; o capacitatea de a atrage forţa de muncă; o cont bancar; o cod fiscal; o ştampilă etc.

Angajator persoană fizică - conf. art.46 alin.7 CM al RM, aceasta poate încheia contracte individuale de muncă din momentul dobîndirii capacităţii depline de exerciţiu. La baza capacităţii depline de exerciţiu stau două criterii:

  1. Licenţa eliberată de către organul abilitat( care apare ca o autorizare pentru a avea calitatea de angajator)
  2. Capacitatea de a atrage în cîmpul muncii salariaţi.

Reprezentanţii angajatorului sînt: adjuncţii săi, şefii subdiviziunilor, specialiştii principali, alţi specialişti cu funcţii de răspundere ce au în supunerea lor subalterni.

Loading...