1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Formele parteneriatului social sunt acele modalităţi de coordonare a activităţii partenerilor sociali, care asigură o colaborare amiabilă în sfera de aplicare a legislaţiei muncii. Parteneriatul social, conform legislaţiei în vigoare, se realizează ptin următoarele forme: a) negocieri colective asupra elaborării proiectelor; b) participarea la examinarea proiectelor de acte normative şi a propunerilor ce vizează reformele social - economice, la perfecţionarea legislaţiei muncii, c) consultări (negocieri) reciproce în probleme ce ţin de reglementarea relaţiilor sociale de muncă; d) participarea salariaţilor la administrarea unităţii; e) participarea reprezentanţilor salariaţilor şi a patronilor la soluţionarea conflictelor de muncă.

Organele parteneriatului social sunt structuri create de către partenerii sociali pentru reglementarea relaţiilor sociale de muncă, pentru desfăşurarea negocierelor colective şi pregătirea proiectelor, contractelor şi convenţiilor colective, încheierea acestora precum şi pentru organizarea controlului asupra îndeplinirii contractelor şi convenţiilor latoate nivelurile. Organele parteneriatului social - comisiile - constituie un sistem şi se formează, în funcţie de sfera de activitate pe baze bipartite sau tripartite. În art.25 CM al RM sunt prevăzute structurile parneriatului social. Formarea şi activitatea comisiilor la nivel naţional, ramural, teritorial se reglementează prin lege organică, iar a comisiilor la nivel de unitate - prin Regulamentul - tip, aprobat de Comisia naţională pentru consultări şi negocieri colective. Statutul juridic, modul de organizare şi funcţionare a comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective este stabilit prin prevederile Legii privind funcţionarea şi organizarea Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective nr.245/2006.

Loading...