1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

A negocia înseamnă a duce tratative pentru încheierea unei convenţii economice, politice, culturale etc. În conformitate cu legislaţia R.Moldova, dreptul de a purta negocieri colective din numele subiecţilor parteneriatului social îl au reprezentanţii respectivi ai părţilor. Reprezentanţi ai salariaţilor sunt organizaţiile şi organele sindicale, iar reprezentanţi ai patronilor sunt conducătorii unităţilor, persoanele împuternicite de acestea sau patronatele. Reprezentanţi ai angajatorilor - întreprinderi de stat şi municipale, organizaţii şi instituţii finanţate din bugetele publice - pot fi organele administraţiei publice, împuternicite prin Lege sau alte organe create de către angajatori. Salariaţii care nu sunt membri ai sindicatului din unitatea în care se desfăşoară negocierile colective sunt în drept să împuternicească organizaţia sindicală să le reprezinte interesele la negocieri. În unităţile unde în genere nu sunt constituite sindicate, interesele salariaţilor sunt reprezentate de persoanele alese de ei în cadrul adunării generale (conferinţei) convocate în acest scop. Participanţii la negocierile colective sunt liberi în alegerea problemelor ce ţin de reglementarea relaţiilor sociale de muncă. Termenele, locul şi modul de desfăşurare a negocierilor în cadrul prevederilor legislaţiei în vigoare, se stabilesc de către părţi. Acordurile dintre părţile parteneriatului social se întocmesc sub forma unor acte juridice de parteneriat social. Legislaţia R. Moldova prevede 2 tipuri de astfel de acte juridice: contractele colective şi convenţiile colective de muncă.

Loading...