În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Contractul individual de muncă este reglementat de art.45 din Codul muncii ca fiind contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze o muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei renumeraţii denumite salariu. În conformitate cu prevederile menţionate, contractul individual de muncă poate fi definit ca acea convenţie încheiată în scris, prin care o persoană fizică (salariat) se obligă să presteze o anumită muncă pe o perioadă nedeterminată sau determinată de timp pentru un angajator, în subordinea căruia se plasează, iar acesta, la rândul său, se obligă să plătească salariu şi să asigure condiţiile necesare desfăşurării activităţii.

Din această definiţie rezultă elementele acestui contract şi anume :

  • prestarea muncii;
  • salariul;
  • felul muncii, locul muncii;
  • respectarea regulamentului intern al unităţii, subordonarea salariatului faţă de angajator.

Trăsăturile caracteristice ale contractului individual de muncă

Contractul individual de muncă se evidenţiază prin anumite trăsături. - Astfel, el este un act juridic pentru că reprezintă o manifestare de voinţă a două persoane în scopul stabilirii de drepturi şi obligaţii reciproce şi corelative ce alcătuiesc conţinutul raportului juridic de muncă. Este un act juridic, desigur, guvernat de principiul libertăţii de voinţă. Această libertate presupune două elemente: o libertate a părţilor în ce priveşte dorinţa manifestată de a încheia în general un contract de muncă (dacă doresc sau nu să încheie contractul) şi o libertate în ceea ce priveşte condiţiile în care vor încheia acest contract (stabilirea clauzelor contractuale concrete, convenabile pentru ambele părţi), cu alte cuvinte libertatea în ce priveşte conţinutul contractului de muncă; - bilateral; - sinalagmatic - ( art.704 din Codul civil, art.45 şi 144 din Codul muncii ); - oneros şi comutativ - (art.666 din Codul civil); - consensual ( art.283 alin.3 Codul muncii); - personal; - cu executare succesivă - (art.55 CM RM); un acord care implică obligaţia de a face - ce constă în îndatorirea de îndeplinire a tuturor atribuţiilor ce-i revin părţii contractului potrivit prevederilor legale şi stipulaţiilor contractuale.

Loading...