În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Libertatea muncii realizată prin contractul individual de muncă este incompatibilă cu munca forţată şi include dreptul la munca liber aleasă sau acceptată ( art.5 lit.a din Codul muncii ). Pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă este necesară respectarea unor condiţii legale şi anume: condiţii de fond - existenţa postului şi certificatul medical;

condiţii de formă - încheierea contractului individual de muncă sub forma înscrisului unic.

Condiţiile încheierii valabile a contractului individual de muncă sînt:

  • Capacitatea juridică a salariatului;
  • Capacitatea juridică a angaj atorului;
  • Consimţămîntul părţilor;
  • Obiectul şi cauza;
  • Condiţii de studii şi de vechime în muncă;
  • Actul de alegere sau de numire în funcţie;
  • Verificarea prealabilă a pregătirii profesionale;
  • Actele necesare la încheierea contractului individual de muncă.
  • Condiţiile perfectării încheierii contractului individual de muncă sînt prevăzute la art.56 alin.3 al
  • Codului muncii.
Loading...