În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Conţinutul contractului individual de muncă îl formează clauzele ce determină volumul drepturilor şi obligaţiilor fiecărei părţi, prevăzute de legislaţia muncii şi acordul părţilor. Conform art.11 CM RM, nivelelul minim al drepturilor şi garanţiilor de muncă pentru salariaţi se stabileşte de Codul muncii şi de alte acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii, iar contractele colective de muncă şi convenţiile colective pot stabili pentru salariaţi drepturi şi garanţii de muncă suplimentare celor prevăzute de legislaţia muncii. După conţinutul său clauzele contractului de muncă pot fi divizate în esenţiale şi neesenţiale. Toate clauzele obligatorii sînt concomitent şi esenţiale. Clauzele obligatorii sînt: locul muncii, felul muncii, termenul contractului ( pentru contractele de muncă pe durată determinată), salariul.

În conformiate cu art.58 alin.1 din Codul muncii contractul individual de muncă se încheie înformă scrisă. Din această prevedere reiese, că forma scrisă a contractului individual de muncă este obligatorie.

Loading...