În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Prin modificarea contractului individual de muncă se înţelege trecerea salariatului la un alt loc de muncă sau într-o altă unitate în mod temporar sau definitiv, cu modificarea unor condiţii esenţiale ale contractului de muncă. Trăsăturile caracteristice modificarii contractului individual de muncă sînt următoarele: 1) Modificarea contractului nu cunoaşte anumite limitări, doar obligaţia de a respecta(art.49 alin 3 CM al RM), care stipulează condiţiile legale pe care trebuie să le întrunească uncontract individual de muncă.

  • Conform art.68 CM al RM, contractul individual de muncă nu poate fi modificat decît printr-un acord suplimentar semnat de părţi, ce se anexează la contract.
  • Modificarea contractului individual de muncă poate fi atît temporară cît şi definitivă.4) Modificarea poate fi determinată de mai multe temeiuri şi anume:- organizarea mai bună a muncii, necesităţi social-economice, interesele personale ale salariatului, cerinţele angajatorului.

5) Conform art.68 alin.2 CM al RM modificarea contractului individual de muncă se consideră orice schimb ce se referă la durata contractului, locul de muncă, regimul de muncă şi de odihnă, specificul muncii, cuantumul retribuirii muncii, specialitatea, profesia, calificarea, funcţia, caracterul înlesnirilor şi modul de acordare a acestora. 6) Modificarea contractului individual de muncă are la bază consimţămîntul general şi prealabil al salariatului. Excepţie: art.68 alin.3 CM al RM menţionează posibilitatea unei modificări unilaterale, de către angajator a contractului, dar numai în cazurile strict stipulate în cod. În astfel de cazuri salariatul va fi prevenit despre necesitatea modificării contractului individual de muncă cu 2 luni înainte.

Loading...