1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Salariul reprezintă orice recompensă sau cîştig evaluat în bani plătit slariatului de către angajator în baza contractului individual de muncă. Atît în ţara noastră cît şi în alte state, în afara termenului de salariu se mai întrebuinţează şi termenii remuneraţie sau retribuţie. O definiţie legală a salariului este dată în Legea salarizării nr. 847/2002. Termenul de salariu a fost definit şi în instrumentele internaţionale. Potrivit art.1 al Convenţiei OIM nr.95/1949 asupra protecţiei salariului, prin termenul de salariu se înţelege remunerarea sau cîştigurile susceptibile de a fi evaluate în bani. Salariul este unul din elementele esenţiale ale contractului de muncă, alături de părţile, felul muncii şi locul de muncă. Conform art.128 alin.2 CM RM, la stabilirea şi achitarea salariului nu se admite nici o discriminare pe criterii de sex, vîrstă, handicap, origine socială, situaţie familială, apartenenţă la o etnie, rasă sau naţionalitate, opinii politice sau convingeri religioase, apartenenţă sau activitate sindicală. Analiza salariului ca noţiune specifică în sfera relaţiilor sociale de muncă, ne permite a formula particularităţile lui distincte şi anume

  • Este o remuneraţie pentru munca persoanelor salariate;
  • Este o remuneraţie pentru cantitatea şi calitatea muncii prestate în cadrul raportului juridicde muncă;
  • Este o remuneraţie pentru munca prestată în cursul timpului de muncă în baza contractului individual de muncă;
  • Este o remuneraţie în baza normelor şi tarifelor stabilite în prealabil;
  • Este un element fundamental, o clauză esenţială a contractului individual de muncă.
Loading...