1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Sistemul tarifar reprezintă un ansamblu de normative privind diferenţierea şi reglementarea salarizării diferitor grupuri profesionale şi categorii de angajaţi, în funcţie de nivelul calificării lor, de complexitatea lucrărilor şi de responsabilitatea pentru îndeplinirea lor. Sistemul tarifar de salarizare se aplică: la repartizarea lucrărilor în funcţie de complexitatea lor, la repartizarea angajaţilor pe categorii în funcţie de nivelul lor de calificare şi de gradul de răspundere a funcţiei deţinute, la retribuirea muncii salariaţilor din instituţiile bugetare, lucrătorilor din unităţile economice cu autonomie financiară deopotrivă cu alte sisteme de salarizare.

Sistemul tarifar de salarizare include următoarele elemente:

  • Reţeaua tarifară unică de salarizare
  • Indicatoarele tarifare şi de calificare
  • Salariul tarifar pentru I categorie de salarizare
  • Salariile lunare ale funcţiei
  • Indemnizaţiile lunare.
Loading...