1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

În baza legislaţiei muncii, salariatul şi angajatorul stabilesc conţinutul contractului individual de muncă ce cuprinde toate clauzele legale şi convenţionale în cadrul raportului juridic individual de muncă. Conform art.49 CM RM conţinutul contractului individual de muncă este determinat prin acordul părţilor şi include în calitate de elemnte distincte drepturile şi obligaţiile salariatului şi angajatorului. Drepturile şi obligaţiile pentru fiecare parte sunt prevăzute la art.9 şi 10 CM RM.

Drepturile şi obligaţiile de muncă iau naştere odată ce aceste persoane devin subiecte ale raporturilor juridice de muncă.

Drepturile şi obligaţiile de bază ale salariatului - sunt următoarele: dreptul la muncă, dreptul la protecţia muncii, dreptul la salariu, dreptul la odihnă, dreptul la formare profesională, dreptul la asociere în sindicate, la elaborarea actelor normative de parteneriat social, dreptul să participe la administrarea unităţii, la informare , la soluţionarea litigiilor individuale de muncă şi a conflictelor colective de muncă, dreptul la grevă, dreptul la repararea prejudiciului moral şi material etc. În acelaşi timp salariatul este obligat să respecte normele legislaţiei muncii, să îndeplinească conştiincios obligaţiile de muncă prevăzute de contractul de muncă, să manifeste o atitudine gospodărească faţă de bunurile angajatorului şi ale altor salariaţi.

Drepturile şi obligaţiile de bază ale angajatorului - corelativ drepturilor salariaţilor angajatorii sunt obligaţi să respecte normele legislaţiei muncii şi clauzele contractului individual de muncă, să acorde munca prevăzută de contractul de muncă şi să creeeze salariaţilor condiţii de muncă sănătoase şi nepericuloase, să remunereze munca salariaţilor, să poarte negocieri colective, să creeze condiţii pentru participarea salariaţilor la administrarea unităţii, să repare prejudiciul material şi cel moral cauzat salariaţilor etc. Totodată angajatorul are dreptul să stimuleze şi să tragă la răspundere disciplinară salariaţii, să emită acte normative locale ş.a.

Loading...