În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

A stimula înseamnă a încuraja, a îndemna, a face să sporească energia unei persoane. Codul muncii al R.Moldova , stabileşte dreptul lucrătorului la salariu în calitate de recompensă pentru munca prestată şi, de asemenea prevede obligaţia angajatorului de a plăti integral salariul în termenele stabilite de legislaţie. Totodată angajatorul are dreptul de stimulare a salariaţilor pentru munca eficientă, conştiincioasă, pentru succese în muncă (art.203 CM RM). Codul muncii nu stabileşte criteriile de stimulare, deci folosirea dreptul de stimulare este lăsată la decizia angajatorului, care determină de sine stătător, sau după caz, de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor, cine, pentru care merite şi în ce mod poate fi stimulat. Deoarece legea nu prevede dreptul subiectiv al lucrătorului la alte stimulări decît cele salariale, el nu poate pretinde la nici un fel de stimulări sau la înaintarea candidaturii sale spre a fi stimulat în baza art.203-205 CM RM). În acelaşii timp nici angajatorul nu este obligat la efectuarea unor stimulări în baza acestor norme.

Stimulările se consemnează într-un ordin, se aduc la cunoştinţa colectivului de muncă şi se înscriu în carnetul de muncă al salariatului.

Loading...