loading...

În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

În conformitate cu art.24 alin.1 din Constituţie , statul garantează fiecărui om dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică. Potrivit art.222 din Codul muncii direcţiile principale ale politicii de stat în domeniul protecţiei muncii sunt:

 • Asigurarea priorităţii privind păstrarea vieţii şi sănătăţii salariaţilor;
 • Emiterea şi aplicarea actelor normative privind protecţia muncii;
 • Supravegherea şi controlul de stat asupra respectării actelor normative în domeniul protecţiei muncii;
 • Spriginirea controlului obştesc asupra respectării drepturilor şi intereselor legitime ale salariaţilor în domeniul protecţiei muncii;
 • Cercetarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
 • Apărarea intereselor legitime ale salariaţilor care au suferit în urma accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, precum şi ale membrilor familiilor lor, prin asigurarea socială obligatorie contra accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
 • Stabilirea compensaţiilor pentru muncă în condiţii grele , vătămătoare sau periculoase ce nu pot fi înlăturate în condiţiile nivelului tehnic actual al producţiei şi al organizării muncii;
 • Propagarea experienţei avansate în domeniul protecţiei muncii;
 • Participarea autorităţilor publice la realizarea măsurilor ;
 • Organizarea evidenţei statistice de stat privind condiţiile de muncă;
 • Pregătirea şi reciclarea specialiştilor în domeniul protecţiei muncii;
 • Contribuirea la crearea condiţiilor nepericuloase de muncă.
Loading...