loading...

În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Accidentul de muncă reprezintă evenimentul ce a produs vătămarea violentă a organismului salariatului (prin electrocutare, leziune, arsură, degerare, asfixiere, intoxicaţie acută) în procesul de muncă care provoacă pierderea temporară a capacităţii de muncă, a invalidităţii sau decesul salariatului. Boala profesională constă în afecţiunea produsă ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de agenţi nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă. Cercetarea accidentelor de muncă se fac în scopul stabilirii circumstabnţelor şi cauzelor ce le-au provocat, precum şi în scopul determinării măsurilor de prevenire aunor asemenea fenomene (art.243 CM RM). Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi bolilor profesionale se efectuiază în conformitate cu Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1361 din 22.12.2005.

Clasificarea accidentelor de muncă:

  • Accidente de muncă;
  • Accidente în afara muncii.

Comunicarea accidentelor de muncă se face de către fiecare accidentat sau martor ocular, acesta este obligat să anunţe imediat despre accidentul produs conducătorul său direct sau oricare conducător superior şi după caz să acorde primul ajutor. Conducătorul respectiv are anumite obligaţii în acest sens:

  • Să organizeze acordarea ajutorului medical, transportarea acestuia la o instituţie medicală;
  • Să efectuieze în caz de necesitate evacuarea personalului de la locul accidentului ;
  • Să informeze angajatorul despre accidentul produs;
  • Să menţină neschimbată situaţia reală în care s-a produs accidentul, pînă la primirea acordului

persoanelor care efectuiază cercetarea.

Scopul cercetării accidentului de muncă constă în clasificarea lui, determinarea circumstanţelor, cauzelor şi încălcării actelor normative şi a altor reglementări ce au condus la accidentarea salariaţilor, stabilirea persoanelor care au încălcat prevederile actelor normative şi a măsurilor corespunzătoare întru prevenirea unor asemenea evenimente. Accidentele se înregistrează şi se ţin în evidenţă de către unităţile ale căror salariaţi sunt sau au fost accidentaţi, iar cele produse la angajator- persoană fizică se înregistrează şi se ţin la evidenţă de către autoritatea administraţiei publice locale (primărie), pe teritoriul căreia este înregistrat contractul individual de muncă.

Loading...