loading...

În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Stabilirea rezultatelor votării – după ce preşedintele biroului electoral al secţiei de votare declară votarea închisă, în prezenţa membrilor biroului şi a persoanelor ce au dreptul să asiste, se procedează la inventarierea şi sigilarea ştampilelor cu menţiunea „votat”, la numărarea şi anularea buletinelor de vot rămase neîntrebuinţate, precum si la verificarea sigiliilor de pe urnele de votare. Apoi, se deschid urnele şi se face numărătoarea voturilor. Rezultatul votării la secţia de votare se consemnează într-un tabel.

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare încheie un proces-verbal în două exemplare, care se semnează de preşedinte şi membrii biroului electoral. Procesele verbale, împreună cu toate contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale secţiei de votare, precum şi cu buletinele de vot nule şi cele contestate, vor alcătui un dosar care, sigilat şi ştampilat, se va înainta biroului electoral de circumscripţie de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi membrii biroului, cu pază militară.

Candidatul care a întrunit majoritatea de voturi ale alegătorilor înscrişi în listele electorale este declarat ales. Dacă nici unul dintre ei nu a întrunit majoritate, în procesul-verbal se vor trece numele şi prenumele primilor doi candidaţi care au obţinut cel mai mare număr de voturi. Între aceştia se va organiza al doilea tur de scrutin. Acesta are loc în două săptămâni de la primul tur, în aceleaşi secţii de votare şi circumscripţii electorale. Campania electorală pentru al doilea tur de scrutin începe de la data când s-a adus la cunoştinţă ziua votării.

Investirea cu calitatea de şef de stat se realizează după o procedură specială şi cu solemnitatea corespunzătoare unui asemenea act.

Validarea mandatului şi depunerea jurământului – rezultatul alegerilor pentru funcţia de preşedinte al României este validat de către Curtea Constituţională. Aceasta anulează alegerile in cazul in care votarea si stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă de natură să modifice atribuirea mandatului sau, după caz, ordinea candidatilor care pot participa la al doilea tur de scrutin. În aceasta situatie Curtea va dispune repetarea turului de scrutin în a doua duminica de la data anularii alegerilor.

 Cererea de anulare a alegerilor se poate face de partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale reprezentate in Consiliul Minoritatilor Nationale si de candidatii care au participat la alegeri, în termen de cel mult 3 zile de la inchiderea votarii; cererea trebuie motivata si insotita de dovezile pe care se intemeiaza.  Soluţionarea cererii de catre Curtea Constitutionala se face pana la data prevazuta de lege pentru aducerea la cunostinta publica a rezultatului alegerilor. 
 Curtea Constitutionala valideaza rezultatul fiecarui tur de scrutin, asigura publicarea rezultatului alegerilor in mass-media si în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pentru fiecare tur de scrutin si valideaza rezultatul alegerilor pentru presedintele ales. 
 Actul de validare se intocmeste in 3 exemplare, dintre care unul ramane la Curtea Constitutionala, unul se prezinta Parlamentului pentru depunerea juramantului prevazut la art. 82 alin. (2) din Constitutia Romaniei, iar al treilea se inmaneaza candidatului ales.  Candidatul a cărui alegere a fost validată depune în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, următorul jurământ: „Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea pentru propăşirea spirituală şi materială a poporului român, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!.[1]

 

[1] Constituţia României revizuită, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 767 din 31 octombrie 2003, art. 82, alin. 2;

Loading...