loading...

În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

În calitate de instituţie politică şi autoritate public a puterii executive, Preşedintele României emite două categorii de acte:

 1. acte politice – în această categorie intră:
 • Constituţia reglementează expres mesajul pe care Preşedintele îl adresează Parlamentului cu privire la principalele problem politice ale naţiunii;
 • declaraţii;
 • poate transmite comunicări;
 • poate adresa apeluri, scrisori care prin natura şi efectul lor sunt tot acte politice.
 1. b) acte juridice – în exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele României emite decrete, ce se publica în Monitorul Oficial al României şi sunt contrasemnate de primul-ministru; acestea sunt:
 • decretele prin care Preşedintele înaintează Parlamentului, spre ratificare, tratatele internaţionale pe care le-a încheiat;
 • acreditează sau recheamă reprezentanţii diplomatic ai României sau prin care aprobă înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice;
 • declară mobilizarea forţelor armate sau ia măsuri pentru respingerea agresiunii armate îndreptate împotriva ţării;
 • instituie starea de asediu şi starea de urgenţă;
 • conferă decoraţii şi titluri de onoare, acordă gradele de mareşal, general şi amiral şi acordă graţierea individuală.

”Decretele emise de Preşedintele României în exercitarea atribuţiilor sale prevăzute în articolul 91 alineatele (1) şi (2), articolul 92 alineatele (2) şi (3), articolul 93 alineatul (1) şi articolul 94 literele a), b) şi d) se contrasemnează de primul ministru.”[1]

Decretele emise de Preşedintele României sunt valabile şi îşi produc efectele doar după publicarea  în Monitorul Oficial al României.

”În exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele României emite decrete care se publică în Monitorul Oficial al României. Nepublicarea atreage inexistenţa decretului.”[2]

Sunt exceptate de la regula contrasemnării decretelor referitoare la:

 • numirea de Guvern, revocarea şi numirea miniştrilor;
 • desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru;
 • dizolvarea Parlamentului;
 • numirea în funcţii publice;
 • acreditarea reprezentanţilor diplomatic ai altor state;
 • promulgarea legilor.

Decretele Preşedintelui României sunt acte cu caracter administrative, care pot fi supuse controlului de legalitate pe calea acţiunii la instanţa de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Contrasemnarea unora dintre decrete de către prim-ministrul instituie posibilitatea exercitării unui control al şefului Guvernului, precum şi asumarea răspunderii acestuia pentru consecinţele juridice ale decretelor Preşedintelui.

În activitatea sa, Preşedintele României emite nu numai acte juridice, politice, ci efectuează şi operaţiuni administrative sau fapte material: semnează decrete, tratate internaţionale, pune sigiliul ş.a..

Pentru executarea de către Preşedintele României a prerogativelor care îi sunt stabilite prin Constituţie şi prin alte legi, se organizează şi funcţionează Administraţia Prezidenţială care cuprinde serviciile publice aflate la dispoziţia Preşedintelui pentru îndeplinirea atribuţiilor sale.

 

[1]  Constituţia României revizuită, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 767 din 31 octombrie 2003, art. 100, alin. 2;

[2]  Ibidem, art. 100, alin. 1;

Loading...