loading...

În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Un pas important în consolidarea relaţiilor moldo-franceze pe di­mensiunea socioculturală este semnarea la 24 noiembrie 1994, la Chi­şinău, a Acordului de cooperare culturală, ştiinţifică şi tehnică între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Franceze (intrat în vigoare la 1 iulie 1995). Prin semnarea acestui Acord, guvernul de la Paris şi cel de la Chişinău şi-au asumat responsabilitatea să res­pecte principiile Actului Final de la Helsinki şi ale Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa. De asemenea, ţinând cont de iden­tităţile culturale şi necesităţile economice ale ţărilor, precum şi luând în considerare apartenenţa lor comună la un spaţiu cultural european prin participarea la dezvoltarea proiectelor de interes comun în cadrul unor programe multilaterale, părţile semnatare au decis să promove­ze cooperarea între popoare în domeniile culturii, educaţiei, ştiinţei, tehnicii şi instruirii. Prin acest act partea franceză se angajează să sus­ţină eforturile manifestate de către partea moldovenească în favoarea studierii limbii franceze, acordându-i atenţia cuvenită, prin punerea la dispoziţie a personalului calificat (lectori, asistenţi, ataşaţi lingvistici), sprijinind filierele francofone ale Universităţii de Stat din Moldova şi ale universităţilor pedagogice din Moldova, organizând stagieri de instruire lingvistică în Franţa, elaborând în comun manuale şi metode audiovizuale de predare a limbii franceze [1]. Republica Moldova s-a alăturat statelor francofone în noiembrie 1997, în cursul summitului Francofoniei ce a avut loc la Hanoi.

Prin semnarea Acordului de cooperare culturală, ştiinţifică şi tehni­că Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Franceze se angajează să dezvolte cooperarea în domeniul radiodifuziunii şi televi­ziunii, în special prin difuzarea de programe francofone în Republica Moldova, atribuind o importanţă deosebită pregătirii cadrelor. Aces­te programe vor favoriza schimburi între organizaţiile şi specialiştii ambelor state. Un aspect important în cooperarea moldo-franceză va fi cooperarea în domeniul cinematografiei, cooperare realizată prin schimburi de filme, schimburi între organizaţii şi profesionişti, copro­ducţiile şi activităţile de instruire.

Astfel, postul de televiziune francofon TV5 Monde este accesibil pe întreg teritoriul Moldovei. Pe lângă programele difuzate prin pos­tul sau conţinutul site-ului tv5.org. acesta propune un vast dispozitiv de instrumente didactice de studiere a limbii franceze. De asemenea, acest program oferă un suport tuturor celor care studiază deja sau care intenţionează să studieze limba franceză. Conform articolului 7 al Acordului de cooperare culturală, ştiinţifică şi tehnică între Guver­nul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Franceze, părţile vor încuraja diverse forme de cooperare descentralizată, complementară cooperării dintre state: relaţii directe între persoane şi instituţii, oraşe ori regiuni înrudite etc. În acest context se înscrie şi crearea unui şir de asociaţii franco-moldave care au ca rol dezvoltarea relaţiilor dintre cele două state.

Nu mai puţin important în colaborarea economică dintre Republica Moldova şi Republica Franceză este semnarea la 18 aprilie 2016 a Aranjamentului administrativ privind cooperarea în domeniul patri­moniului cultural. Potrivit agenţiei „INFOTAG", cu referire la Minis­terul Culturii, din partea Moldovei documentul a fost semnat de minis­trul Culturii Monica Babuc, iar din partea Franţei - de Ambasadorul Franţei la Chişinău, Pascal Vagogne. Acordul moldo-francez prevede formarea aptitudinilor, vizite şi proiecte bilaterale. Documentul con­firmă acordul instituţiilor de profil din cele două state de a proteja şi conserva pentru generaţiile ce urmează patrimoniul naţional şi cul­tural al ambelor ţări. Ambasadorul Franţei a subliniat că documentul semnat va servi drept scut de protecţie pentru patrimoniul cultural atât al Chişinăului, cât şi al Moldovei. Vagogne a declarat: „Din momen­tul proclamării independenţei, pentru perfecţionarea bazei normative şi administrative în domeniul patrimoniului Moldova s-a inspirat din experienţa Franţei. Primele negocieri care stau la baza acestui Acord au început cu misiunea din anul 2014 la Agenţia de Inspectare şi Re­staurare a Monumentelor din Moldova". Ministrul Culturii, Monica Babuc, a declarat că şi-a asumat responsabilitatea pentru crearea de politici publice, în special a legislaţiei naţionale în ceea ce priveşte conservarea, protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului naţional cultural [10].

Analizând dimensiunea politică, comercial-economică şi, inclusiv, cea socioculturală a colaborării moldo-franceze, este de menţionat că, actualmente, Republica Franceză este unul dintre principalii parteneri europeni ai Republicii Moldova, care susţine statul în procesul de de­mocratizare şi aderare la valorile democratice ale comunităţii europe­ne.

Loading...