loading...

În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

În decursul existenţei sale, Consiliul Europei a desfăşurat o activitate prodigioasă, în special pe linia adoptării unor documente deosebit de importante.

 Astfel au fost adoptate peste 150 de convenţii şi tratate europene, printre care şi Convenţia Europeană asupra drepturilor omului, din 1950.

Aceste instrumente, obligatorii pentru statele membre, sunt întregite cu un ansamblu de recomandări, care exprimă voinţa statelor membre de a coopera rodnic pentru a găsi soluţii marilor probleme de colaborare cu care se confruntă cei peste 400 milioane de europeni. Pe de altă parte, trebuie menţionat că, în afară de convenţii şi recomandări Consiliul Europei adoptă şi promovează anumite programe.

Printre convenţiile şi acordurile internaţionale încheiate sub egida sa menţionăm:

 • Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (1950);
 • Convenţia europeană pentru reglementarea paşnică a diferendelor (1957);
 • Carta Socială (1961);
 • Convenţia europeană privind imunităţile statelor (1972);
 • Convenţia europeană pentru reprimarea terorismului (1977);
 • Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a mediului natural din Europa (1979;
 • Carta europeană a autonomiei locale (1985);
 • Convenţia culturală europeană;
 • Convenţia europeană în materia adopţiei de copii;
 • Convenţia europeană asupra statutului juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei;
 • Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante;
 • Protocolul nr.1 la Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante;
 • Protocolul nr.2 la Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante;
 • Convenţia – cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale.

Pentru asigurarea respectării unora dintre convenţiile internaţionale adoptate în cadrul Consiliului Europei, convenţiile stipulează înfiinţarea unor organe speciale, cu această competenţă şi care lucrează pe lângă Consiliul Europei. De aceea, ele sunt numite “organe ataşate[1]”.

În luna octombrie 1993 s-a ţinut la Viena prima Conferinţă la nivel înalt a Consiliului Europei. În Declaraţia adoptată de conferinţă la 7 octombrie 1993 se fac precizări importante cu privire la activitatea viitoare a organizaţiei, în noile condiţii existente pe continentul european, precum şi în domeniul garantării drepturilor omului, pe plan regional.

Conferinţa de la Viena a adoptat următoarele hotărâri unele cu rol important in domeniul protectiei drepturilor omului:

 • constituirea unei Curţi unice pentru apărarea drepturilor omului;
 • crearea unui organ consultativ al colectivităţilor locale şi regionale din Europa;
 • planuri de acţiune împotriva rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei.

 

[1] I. Cloșca, I. Suceviță, „Tratat De Drepturile Omului",  Editura "Europa Noua", p. 12;

Loading...