loading...

În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Încercarea de separare dintre drepturile cetăţenilor şi drepturile omului nu mai este posibilă în lumea actuală. Nimeni nu mai poate opri cursul istoriei şi doctrina drepturilor omului a făcut un salt imens în domeniul juridic, făcând în aşa fel ca drepturile cetăţeanului ce defineau drepturile individuale în stat să fie modelate conform exigenţelor ce constituie principiile drepturilor omului. În lumea noastră actuală singura chestiune care se pune este aceea a luptei în favoarea drepturilor omului.

Pentru prima dată în istorie, practic nici un stat nu mai are curajul să adopte pe faţă legi contrare drepturilor omului. Aproape toate ţările planetei şi-au construit legislaţii ce interzic tratamentele crude , inumane şi degradante. Chiar şi doar teoretic toate statele garantează libertatea de opinie şi libertatea de conştiinţă. Singurele care fac excepţie şi care autorizează pedeapsa corporală sunt Arabia Saudită , Iranul, Pachistanul şi Afganistanul. Cele mai defavorizate rămân în continuare femeile . Să nu uităm că Revoluţia talibanilor în Afganistan a însemnat un fel de reîntoarcere în trecut ca revenire a obscurantismului . Numeroase ţări au abolit pedeapsa cu moartea, aceasta datorită credinţei că nici o autoritate nu are dreptul să curme o viaţă umană oricare ar fi crima comisă. Cu această realizare ne aflăm în situaţia inedită în care autoritatea drepturilor omului s-a inserat în interiorul legislaţiilor statale.

Cu această inserare a drepturilor omului  în legislaţiile interne constatăm faptul că dreptul nu mai este imuabil, nu mai este încremenit. De asemenea observăm că nici obiceiurile nu mai sunt imuabile, practici ce erau tolerate şi legale la o anumită epocă pot deveni inacceptabile în conştiinţa colectivă a poporului într-o altă perioadă.

Putem vorbi despre un progres al dreptului aşa cum există o transformare a obiceiurilor, o schimbare a mentalităţilor. Am putea spune că şi dreptul urmează o logică a progresului ce influenţează cursul istoriei.

După ce a acceptat cu resemnare tutela religiei şi a supunerii în faţa forţei, dreptul religios sau forţa celor puternici, conştiinţa umană s-a trezit cu o dorinţă de libertate, de justiţie şi de egalitate. Această înălţare a conştiinţei este istorică. Iar prin aceasta noi putem surprinde diferenţa între concepţia filozofilor iluminişti despre dreptul natural şi concepţia noastră astăzi despre drepturile omului. Drepturile omului nu sunt în întregime drepturi naturale deoarece ele nu sunt atemporale, din contră ele au fost declarate la un moment istoric precis, urmând să se realizeze progresiv în cursul istoriei.

Cetăţenii statelor democratice au în comun aceleaşi valori născute dintr-o lentă metamorfoză a istoriei, metamorfoză ce a instalat încet, încet un  consens asupra necesităţii de a respecta marile principii ce fondează democraţia.

Pentru a încerca o comparaţie, filozofii iluminişti s-au străduit să înţeleagă ce reprezintă contractul social prin care existau drepturi ale cetăţeanului, noi astăzi nu ne mai putem mulţumi cu ideea unui drept limitat de stat, ceea ce căutăm este definirea unui contract prin care fiecare dintre noi este un cetăţean al lumii, un contract prin care să fie stipulat fundamentul  respectului faţă de om pe planetă.

Remarcăm faptul că statul se vede astfel deposedat de monopolul dreptului, ceea ce este important acum este faptul că umanitatea îşi însuşeşte drepturile umane.

Drepturile cetăţeanului corespund legilor în vigoare din codurile de legi . Cum drepturile diferă de la o ţară la alta înseamnă că ele au o particularitate istorică şi culturală.

Cum totuşi fundamentul dreptului este moral, evoluţia acestuia este mereu influenţată de principii morale şi de principii morale cu caracter universal. Drepturile omului reprezintă o formulare a exigenţelor ce ţin de demnitatea umană, formulare în termeni de lege. Drepturile omului nu sunt principii atemporale, ele s-au impus încet în istorie, ca o victorie progresivă.

Loading...